Susiec

SUSIEC Zjazd delegatów Związku OSP

4 czerwca 2016 roku w Suścu odbył się zjazd oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Na ogólną liczbę 43. delegatów w zjeździe uczestniczyło 34 co stanowi 79 proc. W zjeździe uczestniczyli następujący przedstawiciele władz krajowych Związku oraz władz jego oddziałów: brak przedstawicieli
W zjeździe uczestniczył przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej: Stanisław Kielech – Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim.
W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele władz administracji publicznej, organizacji społecznych, instytucji i zakładów pracy:
Kazimierz Organista – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Tadeusz Suski – Radny Rady Powiatu w Tomaszowie Lub.– Sekretarz Gminy Susiec, Leszek Dmitroca – Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów, Leszek Ważny Przewodniczący Rady Gminy Susiec
Zbigniew Naklicki – Wójt Gminy Susiec, Kamila Sobolewska – Radna Rady Gminy Susiec, Kazimierz Kijko – Radny Rady Gminy Susiec, Tadeusz Witkowski – Radny Rady Gminy Susiec
Ważniejsze problemy omawiane w dyskusji oraz wnioski wymagające rozwiązania na szczeblu nadrzędnym: tematem dyskusji i problemów omawianych na zjeździe określa tekst uchwały programowej.
Wykaz członków władz Oddziału Gminnego/ równorzędnego/ Związku OSP RP, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku:
Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego /Miejsko-Gminnego /Miejskiego/ ZOSP RP:
1. Prezes Piotr Korkosz
2. Wiceprezes Jan Knap
3. Prezes Honorowy Zbigniew Naklicki
3. Komendant gminny Szczepan Łasocha
4. Sekretarz Tomasz Machalski
5. Skarbnik Marian Krawiec
6. Członek prezydium Leszek Dmitroca
7. Członek Jan Hejzner
8. Członek Kazimierz Uchman
9. Członek Józef Koper
10. Członek Grzegorz Hałasa
11. Członek Ryszard Woszczak
12. Członek Edward Pilipiec
13. Członek Jacek Bugno
14. Członek Jan Ważny
15. Członek Piotr Kita
16. Członek Krzysztof Łasocha
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego/ Miejsko-Gminnego/Miejskiego/ZOSP RP:
Przewodniczący Łukasz Mikuła, Wiceprzewodniczący Jan Łasocha, Sekretarz Piotr Bednarczuk.
Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
Członek Zarządu Jan Knap, Delegat na zjazd Gminny ZOSP RP w Suścu Wiesław Caryk, Delegat na zjazd Gminny ZOSP RP w Suścu Jerzy Bosiak, Delegat na zjazd Gminny ZOSP RP w Suścu Ireneusz Hałasa.
Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego/Miejskiego/Miejsko-Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
Prezes ZOGm. Piotr Korkosz, Komendant gminny Szczepan Łasocha, Członek Zarządu Jan Ważny.
mat. UG w Suścu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *