SZAROWOLA Historia OSP. Działają 90 lat

OSP Szarowola 1926-2016
Druga połowa XIX i początek XX wieku były okresem narodzin i żywego rozwoju straży pożarnych.
Ludność dostrzegała ogrom zagrożenia pożarowego wynikającego między innymi ze złego stanu budownictwa. Nagminnym zjawiskiem było duże skupienie budowli i brak najbardziej podstawowych zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem się pożarów. Dlatego bardzo ważnym wydarzeniem było założenie w roku 1926 Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowoli, przez kilku miejscowych działaczy, którzy podjęli się trudu, co miało pozytywny wpływ na dziesiątki kolejnych lat. Nasza jednostka tak jak inne w tym okresie nazywana była „strażą ogniową”.
Założycielami Jednostki Ochotniczej Straży w Szarowoli byli: Dziura Józef, Wasiołek Tadeusz, Wawrzusiszyn Antoni, Wór Jan, Świderek Jan.
Dwa lata po powstaniu jednostki wybudowano ze stodoły pierwszą remizę, która służyła przez długie lata strażakom i wszystkim mieszkańcom wsi. Okres okupacji to lata bardzo nieszczęśliwe, szczególnie dla naszej wsi i strażaków, którzy należeli do aktywnych ruchów oporu w regionie, tzw. partyzantki, nieśli pomoc we wszystkich nieszczęściach czasów wojny. Najbardziej krwawy dzień dla mieszkańców Szarowoli, który zapisał się na zawsze w naszej historii to 7 kwietnia 1943 roku, kiedy to Niemcy podpalili wieś i dokonali licznych zabójstw, za aktywny udział partyzantki, która dzielnie walczyła w naszym regionie. Po zakończeniu II wojny światowej strażacy aktywnie uczestniczyli w przywróceniu podstawowego ładu i porządku we wsi, to właśnie na nich spoczywał największy ciężar pracy i odpowiedzialności. Zaraz po wojnie w roku 1949 wybudowano drugą remizę, która służyła też jako szkoła i stanowiła na ówczesne czasy centrum kultury i edukacji. Rok później jednostka otrzymała motopompę M-800, która była bardzo często wykorzystywana w różnych akcjach strażackich. Były to również lata rozkwitu działalności kulturalnej, czego wynikiem było powstanie kapeli ludowej i pierwsze początki kształcenia śpiewu gospodyń z Szarowoli.
OSP w znacznym stopniu przyczyniła się do powstania drogi asfaltowej przez wieś, budowy sklepu i kościoła uczestnicząc społecznie w pracach podczas budowania infrastruktury, która służy do dzisiejszego dnia mieszkańcom miejscowości.
Osoby zasłużone dla jednostki od początku jej istnienia to przede wszystkim prezesi i naczelnicy, którzy dokładali wszelkich starań i poświęcali czas, aby rozwijać społecznie jednostkę i działać na rzecz społeczności lokalnej.
Funkcję prezesów jednostki OSP w Szarowoli przez lata pełnili: Józef Dziura, Jan Wór, Antoni Wawrzusiszyn, Władysław Jakubowski, Henryk Wór, Jan Witkowski, Czesław Mazur, Henryk Mazur, Witold Pitura, obecnie funkcję prezesa jednostki pełni Paweł Pitura.
Funkcję naczelników jednostki OSP w Szarowoli przez lata pełnili: Tadeusz Wasiołek, Stanisław Świderek, Władysław Kudyba, Dariusz Malec, obecnie funkcję naczelnika pełni Mateusz Umiński.
Należy podkreślić, wspomnieć i wyróżnić najdłużej pełniącego funkcję naczelnika Władysława Kudybę, który przez długie lata dbał o sprawne funkcjonowanie tej jednostki, angażując w to mieszkańców wsi, powołując i szkoląc nowych członków. Pomimo tego, że już kilka lat temu odszedł „na służbę do Pana” to właśnie jego nazwisko kojarzone jest do dziś z Ochotniczą Strażą Pożarną w Szarowoli.
Lata współczesne zapiszą się w historii jednostki jako te, które rozwinęły jednostkę, zarówno poprzez modernizację budynku ze starej mleczarni i przekształcenie jej na remizę z garażem, jak również pozyskanie w 2011 roku samochodu pożarniczego. Ponadto obecni strażacy ochotnicy, aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, biorą udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych. Systematycznie i z sukcesami bierzemy udział w zawodach sportowo pożarniczych, będąc jednocześnie niejednokrotnie organizatorami zawodów na szczeblu gminnym jak również powiatowym. Systematycznie współpracujemy z miejscową szkołą i parafią, angażując się w ceremoniał mszy świętych z okazji różnych świąt kościelnych. Jednostka jest organizatorem wielu ciekawych akcji w regionie związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym jak również aktywnie włącza się w niesienie pomocy innym, angażując się w projekt „Szlachetna Paczka”.
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek…”
opracował: Witold Pitura/fot. ze zbiorów OSP w Szarowoli

komendant w latach 1947-2001 ospDawniej ospDawniej1 ospDawniej2 ospDawniej3 ospDawniej4 ospDawniej5 szarwolanki88 szarwolanki1988

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.