Polityka / SamorządTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Absolutorium dla burmistrza

17 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXI sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.
Podczas sesji członkowie Związku Inwalidów Wojennych RP oddział w Tomaszowie Lubelskim uhonorowali Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Wojciecha Żukowskiego Krzyżem Związku Inwalidów Wojennych RP za zasługi i wieloletnie wsparcie.
W pierwszej części sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami. Burmistrz poinformował, m.in. o: otrzymaniu przez Miasto Tomaszów Lubelski dofinansowanie w wysokości 190 tys. na budowę kanalizacji burzowej przy ul. Ściegiennego, kończących się pracach przy budowie toru wrotkarskiego na terenie OSiR „Tomasovia”, modernizacji oświetlenia placu zabaw w Parku Miejskim, trwającej modernizacji ulicy Szopena oraz o otrzymaniu przez Miejską Bibliotekę Publiczną dofinansowania w wysokości 1 150 000 zł w ramach projektu „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim – II Etap” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020”. Ponadto Burmistrz Miasta poinformował o wydarzeniach kulturalnych, które w ostatnim okresie odbyły się na terenie miasta.
Najważniejszym punktem XXI sesji Rady Miasta było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok. Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski przedstawił Radnym sprawozdanie finansowe za 2015 r., Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2015 rok oraz udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta.
W kolejnej części Radni uchwalili uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2016 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Radni przyjęli również informację o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2015 rok, sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Tomaszów Lubelski za 2015 rok. Na sesji została rozpatrzona również skarga złożona na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, która Radni postanowili uznać za bezzasadną.
Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292
mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *