Tomaszów Lubelski

TOMASZÓW Będą wydawać żywność potrzebującym

Od wtorku 13 października 2015 roku przy ul. Ściegiennego 57 w budynku Miejskiego Zarządu Dróg będzie można odbierać żywność długoterminową.
Akcja skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, które mieszkają w Tomaszowie Lubelskim.
Żywność z Banku Żywności w Lublinie pozyskało Stowarzyszenie „Nasze Miasto”.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osób najbardziej potrzebujących tj. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.
Żywność będzie wydawana od października 2015 roku do kwietnia 2016 roku – cyklicznie przy ul. Ściegiennego 57 (budynek Miejskiego Zarządu Dróg wejście od ulicy).
Paczki odbierać będzie można w godzinach 9.00 – 15.00 według ustalonego poniżej harmonogramu, wyłącznie alfabetycznie (nazwiska)
13 października 2015 r. – A-J
14 października 2015 r. – K-O
19 października 2015 r. – P-Ś
21 października 2015 r. – T-Z (oraz osoby, które nie odebrały paczki wcześniej).
Podstawą wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości oraz dostarczenie skierowania z MOPS w Tomaszowie Lubelskim.
O kolejnych terminach wydawania żywności placówka będzie informowała na bieżąco.
Stowarzyszenie „Nasze Miasto” zaprasza do udziału w cyklicznych działaniach dotyczących zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej oraz warsztatach edukacyjnych.
fot. TPI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *