Tomaszów Lubelski

TOMASZÓW Czytali Pismo Święte

Biblia to księga ponadczasowa, która niesie przesłanie miłości, zrozumienia, przebaczenia i miłosierdzia.
Naucza, przestrzega, ukazuje prawdę o świecie, zmusza do zastanowienia się, przemyśleń i wyciągania wniosków. To „księga nad księgami”, niedościgniony wzór dla człowieka.
18 kwietnia 2016 roku w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim odbył się Dzień Biblijny.
Hasłem przewodnim były słowa: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa”. Otwarcia Dnia Biblijnego dokonał ks. prałat Czesław Grzyb, następnie ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, kierownik Katedry Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki wygłosił wykład poświęcony Księdze Rodzaju.  W uczestnictwo czytania Nowego i Starego Testamentu włączyli się księża z parafii ZNMP, św. Józefa, Ojca Pio, Najświętszego Serca PJ,  starosta Jan Kowalczyk, wicestarosta Jerzy Wereszczak, sekretarz miasta Janusz Brodowski, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, członkowie Tomaszowskiego oraz Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, radni rady miasta i powiatu, przedstawiciele ruchów  katolickich, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele języka polskiego, uczniowie, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Piłsudczyków, służby zdrowia  – łącznie 136 osób. Maraton czytania rozpoczął się o godzinie 9.15 a zakończył o 19.30 z przerwą na mszę świętą. W przesłanie Słowa Bożego wsłuchiwali się mieszkańcy, uczniowie szkól i przedszkoli.  Organizatorzy – Parafia Zwiastowania NMP, Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego oraz mieszkańcy, propagując wiedzę i kulturę biblijną celebrowali Słowo Boże. Czytanie Pisma jest czymś, co łatwiej jest doświadczyć niż opisać, ponieważ pojawia się głęboko w nas samych i znajduje odzwierciedlenie we wzajemnych relacjach. Na zakończenie osobom biorącym udział w czytaniu Pisma Świętego zostały wręczone przez ks. prałata Czesława Grzyba, Sekretarza Miasta Janusza Brodowskiego oraz Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Tomasza Zielińskiego certyfikaty. Uczestnicy wpisywali się do Liber Gestorum Devotionis czyli Księgi Czynów Pobożnych. Całe przedsięwzięcie było monitorowane a transmisję można oglądać na stronach: www.tomaszow-lubelski.pl, www.sanktuarium-tomaszow.eu oraz www.mbp.tomaszow-lubelski.pl
mat. MBP w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *