Co gdzie kiedy ?EdukacjaTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Mistrzostwa Pierwszej Pomocy – zgłoszenia do 22 kwietnia

27 kwietnia 2016 roku na terenie Komendy Powiatowe Straży Pożarnej w Tomaszowie odbędą się eliminacje powiatowe Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tomaszowskiego.
Eliminacje zaplanowano w godz. 10.00-14.00.
Organizatorem Mistrzostw jest Polski Czerwony Krzyż, przy udziale innych instytucji i organizacji zainteresowanych problematyką udzielania pierwszej pomocy, w szczególności: Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.
Głównym założeniem mistrzostw jest wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.
Szczegółowymi celami Mistrzostw są:
– ujednolicanie standardów pierwszej pomocy nauczanych na kursach PCK, lekcjach przysposobienia obronnego w szkołach oraz innych ośrodkach nauczania,
– monitoring skuteczności stosowanych metod nauczania pierwszej pomocy,
– kształtowanie postaw współzawodnictwa, współpracy w grupie oraz upowszechnianie zasad i wartości humanitarnych Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
– uzupełnianie formalnych kontaktów pomiędzy różnymi jednostkami Polskiego Czerwonego Krzyża poprzez organizację spotkań organizacyjnych, warsztatów, seminariów itp. związanych z organizacją Mistrzostw.
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie eliminacji i Mistrzostw Rejonowych w Tomaszowie Lubelskim jest nauczyciel Marek Czubek.
Zespoły powinny posiadać swoje wyposażenie. Zgłoszenia do eliminacji powiatowych należy wysyłać do 22 kwietnia 2016 r. do biura PCK w Tomaszowie Lubelskim.
Eliminacje organizuje Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim.

Jeden komentarz do “TOMASZÓW Mistrzostwa Pierwszej Pomocy – zgłoszenia do 22 kwietnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *