Tomaszów Lubelski

TOMASZÓW II Międzynarodowe Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze

W dniach 8-10 czerwca 2016 r. w Tomaszowie Lubelskim odbyło się II Międzynarodowe Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze zorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Celem tego przedsięwzięcia, była międzynarodowa dyskusja nad prawnymi aspektami współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie UE. Tegorocznym gospodarzem Forum było Centrum Edukacyjno-Kongresowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim.
W konferencji wzięli udział między innymi: prof. Urszula Paprocka – Piotrowska Prorektor KUL ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą, Wojciech Żukowski – Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, prof. Ihor Kocan – Rektor Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Arkadiusz Bratkowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Stanisław Adamiak – Konsul Honorowy Ukrainy, Andrzej Roter – Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Ołeksij Kowalczuk Burmistrz Miasta Krzemieniec, Andrzej Ryl – Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., Paweł Prokop – Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Szef Przedstawicielstwa Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Lublinie.
W trakcie sesji panelowych naukowcy, samorządowcy i przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy dyskutowali m.in. o pływie reguł konkurencji Unii Europejskiej na gospodarkę państw członkowskich, zadaniach administracji samorządowej w zakresie współpracy transgranicznej, odnawialnych źródłach energii. Uczestnicy sesji poświęconej odnawialnym źródłom energii wzięli udział w wyjeździe studyjnym „Zastosowanie energetyki odnawialnej na Roztoczu” w czasie, której odwiedzili farmę fotowoltaiczną i wiatrową.
mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *