SPORTTomaszów Lubelski

TOMASZÓW VII Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne ROZTOCZE 2016

3 czerwca 2016 roku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Tomasovia” oraz Nadleśnictwa Tomaszów odbyły się VII Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne ROZTOCZE 2016. Organizatorem powyższego przedsięwzięcia były: Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Hufiec Pracy 3-4 w Tomaszowie Lubelskim oraz Stowarzyszenie ,,Nowe Miasto” w Bełżcu, a partnerami: Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, Nadleśnictwo Tomaszów, Placówki Straży Granicznej w Hrebennem oraz Lubyczy Królewskiej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim, Izba Celna w Białej Podlaskiej oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,TOMASOVIA” w Tomaszowie Lubelskim.
W zawodach wzięli udział przedstawiciele poszczególnych jednostek OHP z województwa lubelskiego z: Ośrodków Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim i Zamościu, Środowiskowych Hufców Pracy z Lublina i Włodawy oraz Hufców Pracy z Łukowa, Chełma, Kraśnika i Tomaszowa Lubelskiego.
Swoją obecnością zawody uświetnili: Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski Henryk Nowosad, strażnicy leśni Nadleśnictwa Tomaszów Tomasz Kotowicz oraz Waldemar Warzocha, ratownik medyczny z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim Jacek Sitarczyk, a także uczestnicy wraz z opiekunami.
Nad VII Wojewódzkimi Zawodami Sportowo-Obronnymi ROZTOCZE 2016 honorowy patronat objął Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski.
Na wstępie po uroczystym otwarciu VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Obronnych ROZTOCZE 2016 przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim Henryka Nowosada osiem czteroosobowych drużyn wyruszyło na start zawodów, aby wziąć udział w następujących konkurencjach: zakładanie ogólnowojskowej odzieży ochronnej OP-1 oraz maski przeciwgazowej MP-4, pierwsza pomoc przedmedyczna, tor przeszkód, sznurowanie buta żołnierskiego na czas, strzelanie z karabinka pneumatycznego, rzut granatem ćwiczebnym oraz konkurencja leśna. Po zakończeniu wszystkich konkurencji miał miejsce poczęstunek. Następnie odbył się pokaz sprzętu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.
uczestnicy zawodów

Na koniec zwycięskie drużyny, jak i pozostali uczestnicy zawodów, a także opiekunowie otrzymali z rąk Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim Henryka Nowosada, pracowników Nadleśnictwa Tomaszów Tomasza Kotowicza oraz Waldemara Warzochy, a także Komendanta Hufca Pracy 3-4 w Tomaszowie Lubelskim Reginy Kęczkowskiej nagrody, upominki, dyplomy oraz podziękowania.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Hufca Pracy w Tomaszowie Lubelskim, drugie miejsce wychowankowie ze Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie, a trzecie miejsce Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim.
W przeddzień zawodów w budynku dawnego Sejmiku Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim odbyła się konferencja promująca zawody mundurowe pn. ,,Pokochać mundur III”. Swoje prelekcje wygłosili przedstawiciele z poszczególnych instytucji: Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy dr Piotr Gawryszczak, chorąży sztabowy SG Jarosław Mroczkowski (Placówka Straży Granicznej w Hrebennem), chorąży sztabowy SG Jerzy Lis (Placówka Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej), młodsza aspirant Wioletta Myszczyńska (Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim), aspirant sztabowy Marek Gmoch (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim), rachmistrz Izabela Wojcieszuk – Kukiełka (Izba Celna w Białej Podlaskiej), komisarz Jarosław Borys (Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim), inżynier nadzoru Grzegorz Dżugaj (Nadleśnictwo Tomaszów), prezes Tomaszowskiego Szwadronu im. Pierwszego Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza Mariusz Holli, a także dowódca jednostki Strzeleckiej 2019 im. gen. Tadeusza Piskora w Tomaszowie Lubelskim Jarosław Antoszewski.
Komendant, kadra oraz uczestnicy Hufca Pracy 3-4 w Tomaszowie Lubelskim składają serdeczne podziękowania przybyłym gościom oraz uczestnikom wraz z opiekunami, a także sponsorom: Urzędowi Miasta w Tomaszowie Lubelskim, P.H.U. AWANGARDA E. Bondyra, Zakładowi Piekarniczemu S.C. A. Grad, P. Gozdek, Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego M. Witkowski Sp. z o.o., F.P.H.U. ,,KRAWPAK” S. Krawczyk bez pomocy których powyższe przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć.
tekst: Dominika Janicka-Harbuz
rozpoczęcie konferencji

gościa i uczestnicy  konferencji
zdjęcia: Norbert Brodowski, Mateusz Bałakut (wolontariusze)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *