TOMASZÓW Konsultacje społeczne

22 maja 2018 roku w Tomaszowie Lubelskim w Komendzie Powiatowej Policji odbyły się konsultacje społeczne dotycząca poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej. Organizatorem spotkania był dzielnicowy rejonu nr 1. Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców oraz wypracowania wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w danym rejonie.

Uczestników debaty przywitał Zastępca Naczelnika Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. W spotkaniu wzięli udział członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego, Rogózieńskiej i Rynek. Był również dzielnicowy mł. asp. Rafał Gardzioła, który na co dzień pracuje na tym terenie. Podczas otwartej dyskusji, uczestnicy konsultacji zgłaszali swoje spostrzeżenia, sugestie i oczekiwania. Wypracowano również kolejne cele, które będą przedmiotem planowanych dalszych działań na rzecz bezpieczeństwa tej części miasta.

Wiemy, że poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego tak niezmiernie ważne jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń. Identyfikacja ta nie może, także przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Stąd niezmiernie ważne są sygnały płynące od społeczeństwa, ich uwagi i oczekiwania. Dlatego też Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji asp. szt. Tadeusz Bielecki omówił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Została również omówiona aplikacja „Moja Komenda”, dzięki której w każdej chwili w bardzo prosty sposób możemy skontaktować się z dzielnicowym rejonu, w którym się znajdujemy.

mat. KPP w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.