TOMASZÓW Męskie spotkania w Sanktuarium

26 marca 2018r., godz. 19:00. Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie, a u Jej stóp oni… Tym razem kilkudziesięciu mężczyzn zebranych na kolejnym „męskim spotkaniu”.

Skąd pomysł? Jak to się zaczęło? Kto jest adresatem i jaki jest cel naszych spotkań?

Msze Święte dla mężczyzn:

  • zostały zainicjowane przez mężczyzn skupionych w Katolickim Przymierzu Mężczyzn im. Bogdana Jańskiego (bliższe informacje na stronie www.galilea.pl ) działającym na terenie Diecezji Zamosko-Lubaczowskiej.
  • nasze spotkania mają charakter ponadwspólnotowy i są otwarte dla wszystkich mężczyzn
  • są skierowane do każdego mężczyzny niezależnie od jego zaangażowania w Kościele oraz aktualnego stanu duchowego
  • mają uświadomić mężczyznom ich ważną rolę w Kościele i pokazać, że nasz Kościół nie jest kościołem żeńsko-katolickim
  • pozwalają pokazać i utwierdzić, że w dzisiejszym świecie wypierającym Boga z naszej rzeczywistości nie jesteśmy jedynymi wierzącymi
  • odbywają się w ostatni poniedziałek każdego miesiąca o godz.19:30 w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim

Katolickie Przymierze Mężczyzn imienia Bogdana Jańskiego – Bracia Zmartwychwstania powstało 2 lipca 2000 roku na „Wzgórzu Miłosierdzia” w Stryszawie koło Suchej Beskidzkiej i wywodzi się ze Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”. Działamy pod patronatem Zgromadzenia Zmartwychwstańców.

W Tomaszowie Lubelskim mężczyźni spotykają się w ramach „Przymierza” od 2011 r. Na terenie Diecezji zamojsko-lubaczowskiej „męskie domki” istnieją w Niemirówku, Tomaszowie Lubelskim, Zamościu, Krasnobrodzie i Józefowie.

Przymierze ma charakter ponadwspólnotowy i jest otwarte dla wszystkich mężczyzn. Jego celem jest kształtowanie tożsamości mężczyzny, a tym samym formowanie go do głębszego życia i posługi w rodzinie, Kościele i świecie.  Jezus przyszedł, by dać nam pełnię życia. Dokonało się to poprzez Paschę – przejście ze śmierci do Życia. Doświadczenie Paschy jest czymś, co możemy przeżywać z Jezusem.

My, Bracia – gdyż nimi jesteśmy w wierze – spotykamy się w Domu Zmartwychwstania jeden raz w miesiącu. Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg takiego spotkania jest „Brat Gospodarz”. Spotkanie rozpoczyna wspólna modlitwa uwielbienia przeplatana śpiewaniem pieśni (na miarę męskich możliwości). Następnie czytamy wspólnie Listy Świętego Pawła oraz dzielimy się naszym doświadczeniem życia i wiary w odniesieniu do czytanego wcześniej Słowa. Po czasie dzielenia przechodzimy do wspólnego świętowania, przy stole zastawionym tym, co każdy z nas przyniesie. Jest to czas na męskie rozmowy, bez gry pozorów, udawania i w pełnej szczerości. Tutaj Jezus Chrystus jest naszym Bratem i Przyjacielem. Po spotkaniu jesteśmy napełnieni optymizmem oraz radością, całkiem inaczej podchodzimy do problemów dnia codziennego.
Od samego początku Pan Bóg w nas, mężczyznach, pokładał nadzieję, bazując na naszej wrodzonej sile, waleczności i stałości. To nam, mężczyznom, Bóg powierzył odpowiedzialność za małżeństwa, rodziny, dzieci.

Podjęliśmy wyzwanie i zapraszamy każdego mężczyznę do odważnego zawalczenia o swoją tożsamość w domu, w Kościele i w świecie! W Jezusie Zmartwychwstałym jest nasze zwycięstwo, a Duch Święty uposaży nas we wszystko, co do walki będzie potrzebne.

Naszym opiekunem duchowym i uczestnikiem spotkań jest ksiądz Dariusz Bucior, a Gospodarzem Adam Jakubiak, z którym można się kontaktować pod numerem 696 969 515.

mat. parafia p.w. ZNMP w TL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.