TOMASZÓW Na konferencji o pszczołach

6 marca 2020 roku w Tomaszowie Lubelskim zorganizowana będzie konferencja edukacyjna pn. „”S.O.S. pszczołom na ratunek”.

W ramach konferencji zaplanowano prelekcje: „Program wsparcia pszczelarstwa w prowadzeniu działalności pasieki” – Jacek Parszewski – Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, „Zdrowie pszczół” – Małgorzata Filipowicz – Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, „Pszczoły wracają do lasu” –Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Dr inż Andrzej Konieczny, „Pszczoły a ochrona środowiska w województwie lubelskim – Paweł Gilowski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, „Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół” – dr hab. Teresa Wyłupek – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, wykład – dr hab. Zbigniew Kołtowski – p.o. dyrektora Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, prof. nadzw. Instytutu Ogrodnictwa. Na zakończenie konferencji zaplanowano degustację potraw regionalnych.

Kampania edukacyjna dotycząca konieczności ochrony pszczół skierowana jest do mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, a przede wszystkim do dzieci i młodzieży, rolników oraz wszystkich zainteresowanych poprawą jakości życia pszczół.

Ochrona pożytecznych owadów zapylających będzie skuteczna wtedy, gdy ludzie świadomi ich zagrożeń zechcą wziąć na siebie część odpowiedzialności za ich los. Jednak konieczna jest do tego podstawowa wiedza na temat biologii, ekologii, wymagań siedliskowych oraz zagrożeń czyhających na zapylacze w środowisku. Lepsze poznanie owadów zapylających skutkuje głębszym zrozumieniem aktualnych problemów, to zaś może motywować do podejmowania konkretnych działań ochronnych. Większa świadomość społeczna może się przejawiać zarówno jawnym sprzeciwem, np. wobec stosowania toksycznych środków ochrony roślin, jak i bezpośrednim zaangażowaniem w poprawę warunków pokarmowych (zakładanie kwietnych ogrodów) czy też bytowych (budowanie i instalowanie domków dla zapylaczy). Dlatego też planowana kampania edukacyjna z pewnością wpłynie na podniesienie świadomości społecznej.

W ramach kampanii edukacyjnej zaplanowane zostały następujące działania: regionalna konferencja „S.O.S. – Pszczołom na ratunek”, na którą zaproszono pszczelarzy zrzeszonych w Roztoczańskim Związku Pszczelarskim, przedstawicieli JST Powiatu Tomaszowskiego, rolników i wszystkie osoby zainteresowane tematyką. Podczas konferencji odbędzie się przekazanie wiedzy na temat konieczności i sposobów ochrony pszczół. Wydany zostanie folder informacyjno-edukacyjny z najważniejszymi informacjami skierowanymi do dzieci i dorosłych. W dalszej część działań projektowych  zaplanowano warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów pszczelarz zapozna dzieci z cyklem życia pszczół, powstawaniem miodu i produktów pszczelich i przedstawi sposoby na poprawę jakości życia pszczół. Ponadto dzieci będą mogły spróbować różnych rodzajów miodu. Działania skierowane do młodych słuchaczy pozwalają kształtować postawy i świadomość człowieka już na wczesnym etapie jego rozwoju. Planuje się także zakup materiałów promocyjnych, które rozdane zostaną podczas konferencji oraz podczas warsztatów dla dzieci. W trakcie konferencji goście otrzymają mieszankę pszczelą, którą będą mogli wysiać w swoich ogórkach lub doniczkach na balkonach i tarasach.

Wszystkie zaplanowane działania są początkiem kampanii edukacyjnej na temat konieczności ochrony pszczół, którą Stowarzyszenie planuje przeprowadzić we wrześniu na terenie Powiatu Tomaszowskiego w trakcie  regionalnego święta lasu, miodu, ziół i dziczyzny.

Celem projektu jest inspirowanie lokalnej społeczności do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół na terenie Powiatu Tomaszowskiego poprzez zwiększenie świadomości na temat znaczenia pszczół dla rolnictwa i życia codziennego.

Działania podjęte przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Powiat Tomaszowski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie doskonale wpisują się w akcję edukacyjną pn. „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” wykreowaną przez Województwo Lubelskie.

„Kampania edukacyjna – Pszczołom na ratunek” finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.