Polityka / SamorządSPORTTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Radni obradowali, sportowcy nagrodzeni

1 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XIX sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.
W pierwszej części sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami.
W pierwszej kolejności Burmistrz Wojciech Żukowski przedstawił zebranym obecnych na sesji zawodników i trenera Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tomaszów Lubelski”, którzy w zakończonym obecnie sezonie zimowym wielokrotnie uzyskiwali miejsca medalowe w zawodach w biegach narciarskich o randze mistrzostw Polski oraz w Biegu na Igrzyska oraz XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych – Dolny Śląsk 2016.
Wśród wyróżnionych znaleźli się: Katarzyna Stokfisz – wicemistrzyni Polski Seniorów Team Sprint, dwukrotna złota medalistka Mistrzostw Polski Juniorów oraz dwa brązowe medale w Team Sprincie; Monika Skinder – wicemistrzyni Polski Seniorów Team Sprint, dwukrotna srebrna medalistka w sprincie w zawodach FIS w Szczerpskim Plesie, zwyciężczyni klasyfikacji końcowej Biegu na Igrzyska, w bieżącym sezonie wygrała 9 biegów podczas zawodów rankingowych w kategorii młodziczek; Magdalena Czusz – srebrny i brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski w biegach narciarskich stylem klasycznym i dowolnym;
Szymon Sikora – dwukrotny srebrny medalista Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, brązowy medalista w Team Sprincie; Tomasz Krawczyk – brązowy medalista w Team Sprincie Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Zwodnicy klubu oraz trener Waldemar Kołcun otrzymali listy gratulacyjne i drobne upominki z rąk burmistrza miasta oraz przewodniczącego Rady Miasta.
Waldemar Kołcun dziękując za gratulacje zaznaczył, że bez pomocy całego sztabu szkoleniowego, zaangażowanych osób i instytucji z terenu Tomaszowa Lubelskiego sukces zawodników nie byłby możliwy.
Następnie przewodniczący Rady Miasta – Mirosław Fus poinformował o zajęciu przez Miasto Tomaszów Lubelski 4 miejsca w prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki klasyfikacji Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Tomaszów Lubelski w klasyfikacji Miast do 20 tysięcy.
Kontynuując sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski poinformował w szczególności o: ogłoszonym przetargu na budowę zakładu zagospodarowania odpadami, złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wnioskiem na budowę krytej pływalni w Tomaszowie Lubelskim oraz rozbudowie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2, ogłoszeniu przetargu na przebudowę ul. Pogodnej i Petera oraz ul. Szopena a także na przebudowę oświetlenia w obrębie ulicy Piłsudskiego.
Burmistrz Miasta poinformował również o 15 wnioskach złożonych w ramach projektu Budżet Obywatelski Miasta Tomaszów Lubelski na 2016 r., które zostały dopuszczone do etapu głosowania.
Ponadto Burmistrz pokrótce omówił przebieg miejskich uroczystości i imprez im towarzyszących, które odbyły się w okresie między sesjami, m.in.: Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wojewody Lubelskiego, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych i uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przekazanie dowództwa II Południowo–Wschodniego Okręgu Strzeleckiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno–Wychowawczej, obowiązki Komendanta Okręgu objął mł. insp. ZS Jarosław Antoszewski.
W kolejnej części Radni Rady Miasta Tomaszów Lubelski przyjęli informację o działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim oraz budowie i remontach chodników w mieście za 2015 rok i planowanych zamierzeniach na lata 2016-2017, a także sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2015 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
Ponadto Radni uchwalili uchwały w sprawie:
– wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2016 rok,
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
– zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
– udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie remontu chodników w pasie dróg powiatowych w Tomaszowie Lubelskim,
– udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku Miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu,
– przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim,
– uchwalenia „Regulaminu korzystania z Lodowiska Plenerowego”,
– zbycia nieruchomości – działki nr 186/1 ark. 19 o pow. 181 m2 położonej przy ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim,
– wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości – działki nr 186/2 ark. 19 nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 186/1 ark. 19 położonej przy ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim.
mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *