Polityka / SamorządTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Radni obradowali

12 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się 18. sesja 7. kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.
W pierwszej części sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami.
Burmistrz Wojciech Żukowski poinformował zebranych o zatwierdzeniu przez Wojewodę Lubelskiego listy inwestycji drogowych wśród, których znalazła się inwestycja Miasta Tomaszów Lubelski polegająca na przebudowie ulic Petera i Pogodnej oraz Powiatu Tomaszowskiego – przebudowa drogi powiatowej od ulicy Szopena do miejscowości Jarczów. Ponadto Burmistrz Miasta poinformował o trwających pracach przy opracowywaniu strategii rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016-2020, o spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami miasta w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 r., o zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystawie „Jan Paweł II. Dar Polski dla świata” oraz o uzyskaniu przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 certyfikatu „Przedszkole z Pasją Oficyny MM”. Ponadto Burmistrz nawiązał do przeprowadzonej w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbiórce pieniężnej, tomaszowski sztab zebrał kwotę 34.392,31 zł.
Na zakończenie Burmistrz skierował specjalne podziękowania na ręce Pana Stanisława Pryciuka Dyrektora OSiR „Tomasovia” za zaangażowanie w prace przy naśnieżaniu tras narciarskich na Siwej Dolinie pozwalające przeprowadzić zawody narciarskie w Tomaszowie Lubelskim – Bieg na Igrzyska oraz Mistrzostwa Polski Młodzików PZN.
W kolejnej części Radni Rady Miasta Tomaszów Lubelski przyjęli ramowy plan pracy Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2016 rok oraz plany pracy Komisji Stałych Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2016 rok.
Ponadto Radni uchwalili uchwały w sprawie:
wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2016 rok,
zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim,
przyjęcia dla miasta Tomaszowa Lubelskiego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 2016-2018,
udzielenia pomocy finansowej miastu Zamość,
przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2016 rok,
przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2016 rok,
zbycia nieruchomości – działki nr 21/1 ark. 24 o pow. 1977 m2, zabudowanej budynkiem drewnianym (dawna szkoła) położonej przy ul. Szopena w Tomaszowie Lubelskim,    zbycia lokalu mieszalnego nr 33 położonego w budynku wielorodzinnym nr 48 A przy ul. M.C. Skłodowskiej w Tomaszowie Lubelskim,
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej – działki nr 252/1 cz. ark. 22 położonej przy ul. Króla Zygmunta w Tomaszowie Lubelskim,
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz „Elektrownia Wiatrowa Kresy I” Spółka z o.o.,
wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat – działki nr 90/3 ark. 10 o pow. 9,8761 ha i nr 91/2 ark. 10 o pow. 0,6693,
ustalenia opłaty targowej na terenie miasta Tomaszów Lubelski,
powierzenia Gminie Tomaszów Lubelski realizacji zadania publicznego Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do Środowiskowego Domu Samopomocy z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli zwany dalej ŚDS,
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2016-2020.
Ponadto Radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 roku.
Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292
mat. UM w TL/fot. TPI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *