Polityka / SamorządTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Sesja w mieście (zaproszenie)

W piątek 1 kwietnia 2016 roku odbędzie się sesja Rady Miasta.
Początek obrad o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
Proponowany porządek posiedzenia:
– otwarcie obrad XIX sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
– stwierdzenie quorum
– przyjęcie porządku obrad
– przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
– sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
– interpelacje radnych
– odpowiedzi na interpelacje
– zapytania i wnioski
– odpowiedzi na zapytania i wnioski
– informacja o działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim oraz budowie i remontach chodników w mieście za 2015 rok i planowanych zamierzeniach na lata 2016 – 2017.
– sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2015 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
– wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2016 rok
– zmiana wieloletniej prognozy finansowej
– zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
– udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie remontu chodników w pasie dróg powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
– udzielenie pomocy finansowej w 2016 roku Miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu
– przyjęcie Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim
– uchwalenie „Regulaminu korzystania z Lodowiska Plenerowego”
– zbycie nieruchomości – działki nr 186/1 ark. 19 o pow. 181 m2 położonej przy ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim
– wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości – działki nr 186/2 ark. 19 nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 186/1 ark. 19 położonej przy ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim.
– zakończenie obrad XIX sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.
Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy do udziału w obradach.
Redakcj@/fot. TPI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *