Tomaszów Lubelski

TOMASZÓW Skarb z Czermna

W ostatnich dniach do Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim trafiło niezwykle cenne znalezisko archeologiczne: skarb biżuterii kobiecej z okolic grodziska w Czermnie, domniemanej stolicy Grodów Czerwieńskich.czermno_skarb3
Wstępne datowanie przez dra hab. Marcina Wołoszyna prof. UR umiejscawia to znalezisko w X wieku.
Znajduje się w nim 96 zabytków pochodzących z warsztatów rzemieślniczych reprezentujących bardzo wysoki kunszt złotniczy.

czermno_skarb2
Analogie zabytków znajdują się w znaleziskach polskich oraz na południe i wschód od Polski. Jest to jedno z najważniejszych znalezisk archeologicznych po 1989 r.
W przededniu 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz początków państwa polskiego będzie to znakomity prezent dla badaczy tego okresu i całego społeczeństwa.
Aktualnie Muzeum posiada jedną z największych kolekcji biżuterii wczesnośredniowiecznej w Polsce , na którą składają się 4 skarby datowane od X do XIV wieku.
mat. Muzeum Regionalne w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *