EdukacjaTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Nadanie sztandaru SOSW

27 kwietnia 2016 roku zapisze się na trwałe w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim.
Tego dnia cała społeczność szkolna, przedstawiciele Rady Rodziców oraz licznie zgromadzeni goście uczestniczyli w podniosłej uroczystości przekazania ośrodkowi nowego sztandaru.Idea ufundowania nowego sztandaru powstała w 2015 roku z inicjatywy Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Dotychczasowy, wysłużony sztandar spełniał swoją rolę od 1979 roku do dnia dzisiejszego. Widniała na nim nieaktualna już w chwili nadania nazwa Państwowy Zakład Wychowawczy. Dzięki wsparciu i hojności przychylnych osób zebrano środki na zakup nowego sztandaru i insygniów. Ceremoniał przekazania nowego sztandaru rozpoczął się od Mszy Św. podczas której dokonano poświecenia tak ważnego dla szkoły symbolu wartości patriotycznych. Następnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbyła się dalsza część uroczystości. Podczas ceremoniału miało miejsce zwinięcie starego sztandaru oraz uroczyste umocowanie pamiątkowych gwoździ przez honorowych gości i darczyńców. A byli to: Przewodnicząca Rady Powiatu – Teresa Chrastina, Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski, zastępca Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego – Tadeusz Wagner, Jan Lelonek – przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty, Waldemar Miller – zastępca Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, Wicestarosta Tomaszowski Jerzy Wereszczak, członek Zarządu Powiatu – Tadeusz Stanibuła, Sekretarz Powiatu – Stanisław Cisło, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej – Andrzej Walczak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej – Anna Pankiewicz, Ksiądz Proboszcz Jerzy Sopel, Przewodnicząca Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Elżbieta Frączkiewicz, Waldemar Dudziński – przedstawiciel pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Waldemar Typek – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim – przedstawiciel dyrektorów szkół i placówek oświatowych, Anna Syty – Prezes Stowarzyszenia „Samarytanin”, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność – Mariusz Rachański, Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego – Dariusz Skroban, Maria Szawara – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz Roman Kania – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim.W dalszej części uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców przekazali nowy sztandar na ręce Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Romana Kanię, który następnie oddał go w ręce przedstawicieli uczniów, wybranych do Pocztu Sztandarowego. Po prezentacji nowego sztandaru dokonano ślubowania przedstawicieli uczniów.Podczas uroczystości skupiono się również na osobie patrona ośrodka – Janusza Korczaka. W hołdzie dla patrona delegacja uczniów, rodziców i nauczycieli złożyła kwiaty przy popiersiu Janusza Korczaka. Natomiast uczniowie zaprezentowali wymowną inscenizację słowno – muzyczną pt „O człowieku, który kochał dzieci”.
Ceremoniał przekazania sztandaru zakończył się odśpiewaniem pieśni sztandarowej i umieszczeniem obu sztandarów w pamiątkowych gablotach.
mat. Starostwo Powiatowe w TL/fot. MagMa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *