TOMASZÓW Społeczność szkolna świętowała

Pod hasłem „Tobie Polsko” 22 listopada 2017 roku społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orląt Lwowskich obchodziła swoje święto.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem społeczności szkolnej wraz z pocztem sztandarowym do kościoła pod wezwaniem Zwiastowania NMP, gdzie mszę świętą celebrował ksiądz prałat Czesław Grzyb. Oprawę liturgii mszy świętej przygotowała Elżbieta Jastrząb, a w procesję z darami włączyli się uczniowie klas czwartych i siódmych wraz z dyrekcją. Po zakończeniu mszy świętej wszyscy spotkali się w budynku szkoły, by kontynuować obchody. Słowo wstępne wygłosił dyrektor gimnazjum Witold Pitura, który powitał przybyłych gości: zastępcę burmistrza miasta Tomaszów Lubelski – Tadeusza Wagnera, księdza prałata Czesława Grzyba, przewodniczącego Rady Miasta – Mirosława Fusa, przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i całą społeczność uczniowską. Pan dyrektor przypomniał o szczególnej roli, jaką w historii ojczyzny odegrały Orlęta Lwowskie. Zwrócił również uwagę na wartości, które w życiu są najważniejsze, a którymi młodzi ludzie powinni się kierować. Po oficjalnej części uroczystości uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem Anny Bartnickiej, Bożeny Szacfajer i Małgorzaty Korzeniowskiej-Witt. O oprawę plastyczną zadbała Agnieszka Klimecka-Krawczyk. Uczniowie, recytując utwory i śpiewając pieśni patriotyczne, uświadomili społeczności szkolnej, że Szkoła Podstawowa nr 1 posiada patrona, którym może się szczycić i być z niego dumna. Dużym atutem montażu była prezentacja multimedialna o młodych bohaterach wykonana przez uczniów klasy II c pod kierunkiem Anny Bartnickiej. Ukoronowaniem obchodów święta szkoły były konkursy popularyzujące wiedzę o obrońcach Lwowa z 1918 roku. Ich laureaci otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Organizatorami Turnieju wiedzy o historii miasta Lwowa i Orląt Lwowskich byli: Anna Bartnicka, Agnieszka Klimecka-Krawczyk, Andrzej Gromek, Krzysztof Wronka. Szkolny Konkurs Pieśni Lwowskiej i Patriotycznej przeprowadziła Małgorzata Korzeniowska-Witt. Ta żywa lekcja historii stała się lekcją patriotyzmu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, którzy na pewno zapamiętają słowa piosenki Elżbiety Buczyńskiej: „Tak poznałam, zrozumiałam słowa najważniejsze. Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze.”

mat. nadesłany

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.