TOMASZÓW Szkolili o cudzoziemcach

15 marca 2017 rok w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone powierzaniu pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski oraz  Zofia Swatowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy powitali prelegentów spotkania, zaproszonych gości, przedsiębiorców,  rolników oraz wszystkich obecnych na spotkaniu.
Przedstawione zostały prezentacje:
1. ,,Powierzanie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- zadania Starosty”-  Alicja Gozdek z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim.
2. ,,Zanim cudzoziemiec podejmie pracę w Twojej firmie”- kpt SG Ewa Pomorska – kierownik Grupy ds. Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Hrebennem.
3. ,,Udzielanie cudzoziemcom zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy i pracę”- Aleksander Kalisz – kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie – Delegatura w Zamościu.
4. ,,Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz zasady opłacania i rozliczania składek za cudzoziemców pracujących w Polsce”- Janina Łasocha – kierownik Inspektoratu ZUS w Tomaszowie Lubelskim.
5. ,,Cudzoziemcy – legalna praca”-  Leszek Ostasz z Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie Oddział w Zamościu.
6. ,,Obowiązki podatkowe cudzoziemców w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”-p. Leszek Piwko – naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim.
W prezentacji każdego tematu uczestnicy spotkania zadawali pytania , na które otrzymywali merytoryczne odpowiedzi. Na zakończenie spotkania Zofia Swatowska – dyrektor PUP podziękowała wszystkim uczestnikom za czynny udział  w spotkaniu i zaprosiła do dyskusji.
mat. Starostwo Powiatowe w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.