TOMASZÓW Wyróżnienia dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w czwartek 13 października 2016 roku odbyło się spotkanie z nauczycielami z tomaszowskich szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. W spotkaniu wzięli udział: Tadeusz Wagner – zastępca Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, Henryk Nowosad – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Mirosław Fus – przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski, Jacek Pawłucki – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, Agnieszka Klimecka-Krawczyk – przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Lubelskim oraz Dariusz Skroban – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Tomaszowie Lubelskim.
Spotkanie zainaugurował występ uczniów z Gimnazjum nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. Okolicznościowy program artystyczny został przygotowany pod kierunkiem Bożeny Szacfajer, Małgorzaty Korzeniowskiej-Witt i Anny Bartnickiej.
Zastępca burmistrza miasta – Tadeusz Wagner powitał przybyłych na spotkanie, podziękował nauczycielom za ich pracę i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia, następnie wręczył nagrody burmistrza miasta Tomaszów Lubelski przyznane dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
Ponadto zostały wręczone listy gratulacyjne nauczycielom i pracownikom oświaty, którzy otrzymali odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.
nauczyciele_nagrody_2016Nagrody Burmistrza Miasta otrzymali:
Przedszkole Samorządowe nr 1:
Marzena Skulimowska, Katarzyna Wojciechowska
Przedszkole Samorządowe nr 2:
Beata Matwiejszyn
Przedszkole Samorządowe nr 5:
Anna Kłoda
Szkoła Podstawowa nr 2:
Barbara Bober, Waldemar Kulik, Marta Prus, Dionizy Mróz
Szkoła Podstawowa nr 3:
Katarzyna Atalska, Barbara Halina Czubek, Katarzyna Kuczyńska, Katarzyna Marta Kodymowska, Maria Jolanta Winiarska
Gimnazjum nr 1
Stanisław Kaniewski, Magdalena Leńczuk, Agnieszka Malec
Gimnazjum nr 2:
Katarzyna Fedczyszyn,  Joanna Mickiewicz, Dorota Puźniak

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Marek KLIMASZEWSKI Szkoła Podstawowa nr 3
Leszek KODYMOWSKI Szkoła Podstawowa nr 3
Małgorzata ŁOZA Szkoła Podstawowa nr 3
Regina MISZTAL Gimnazjum nr 2
Jerzy PASIECZNY Gimnazjum nr 2
Maria PIASECKA Przedszkole Samorządowe nr 1
Maria Stanisława KĄKOL Przedszkole Samorządowe nr 1
Jadwiga MAZURKIEWICZ Przedszkole Samorządowe nr 2
Anna SWACHA Przedszkole Samorządowe nr 5
Bożena ŁUKASIEWICZ Przedszkole Samorządowe nr 5
Elżbieta STRUMIDŁO Przedszkole Samorządowe nr 5

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Beata ŁABA Szkoła Podstawowa nr 3
Wiesław TOMASZEWSKI Przedszkole Samorządowe nr 2

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Małgorzata CZAPLA Przedszkole Samorządowe nr 1
Renata DETKO Przedszkole Samorządowe nr 1

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Stanisław Sikora Gimnazjum nr 1
Dorota Sienkiel Gimnazjum nr 2
Aneta Kita Szkoła Podstawowa nr 3
Krystyna Kołcun Szkoła Podstawowa nr 3
Katarzyna Kuczyńska Szkoła Podstawowa nr 3
Małgorzata Warzocha Przedszkole Samorządowe nr 2
Elżbieta Byra Przedszkole Samorządowe nr 5

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Teresa Koszel, Przedszkole Samorządowe nr 2

NAGRODA LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY
Anna Wolczyk, Gimnazjum Nr 2
mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.