Info

Projekty zamojskiego kina przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu uzyskało wsparcie finansowe Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla 4 projektów realizowanych w 2024 roku. Dwa z nich dotyczą wydarzeń filmowych, a kolejne dwa modernizacji obiektu i zakupu nowoczesnego sprzętu. Łączenie pozyskano 217 200,00 zł. 

Dotację w kwocie 175 000,00 tys. zł zamojskie kino przeznaczy na zakup nowego projektora z laserowym źródłem światła do największej sali kinowej. Nowe urządzenie poprawi komfort oglądania filmów oraz pozwoli na wprowadzenie rozwiązań proekologicznych. Nowoczesny projektor cyfrowy 4K w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” już jesienią! 

Kolejny tegoroczny projekt CKF Stylowy, dofinansowany przez PISF, to modernizacja sali nr 3, obejmująca wymianę maskownicy ekranu. To część kompleksowego remontu, polegającego na zmodernizowaniu kanałów nawiewowych oraz utworzeniu wejść serwisowych, które ułatwią prace konserwacyjne urządzeń znajdujących się za ekranem kinowym. Wymiana maskownicy poprawi komfort oglądania filmów oraz estetykę sali. Projekt dofinansowany kwotą 12 200,00 zł, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego: Rozwój Kin. Priorytet: Modernizacja Kin. 

12. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” oraz działalność Klubu Filmowego „Senso” to dwa przedsięwzięcia, które zdobyły uznanie ekspertów PISF i otrzymały dofinansowanie. 

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”, który od 12 lat jest organizowany przez CKF Stylowy, Miasto Zamość oraz TVP Historia, odbędzie się  w Zamościu w dniach 22-24 sierpnia 2024. „Spotkania z historią” to okazja do obejrzenia najlepszych polskich filmów dokumentalnych o tematyce historycznej w standardzie kina cyfrowego. Projekcjom konkursowym towarzyszą spotkania z twórcami, pokazy pozakonkursowe, wystawy, gala finałowa i koncert. To działania, które pozytywnie wpływają na budowanie tożsamości narodowej, skłaniają do poszukiwania prawdy historycznej, ale także, dzięki współpracy z TVP Historia, znakomicie promują Zamość. Wydarzenie zostało dofinansowane kwotą 20 000,00 zł. 

Dotację w wysokości 10 000,00 zł, otrzymało CKF Stylowy na działalność Klubu Filmowego „Senso”. Cykliczne projekcje i spotkania Klubu to czas i miejsce przeznaczone dla pasjonatów dziesiątej Muzy. To okazja do poznania ciekawych i ambitnych dzieł światowej i rodzimej kinematografii, to także przestrzeń dialogu i refleksji nad związkami kina i sztuki, a także otaczającej nas rzeczywistości. Wniosek został złożony w Programie Operacyjnym III – Upowszechnianie Kultury Filmowej, Priorytet  II – Inicjatywy Filmowe.

Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *