TYSZOWCE O świadczeniu 300+

„Dobry Start 300+” to dofinansowanie do wyprawki szkolnej dla ucznia. W złożeniu wniosku o to świadczenie pomoże rodzicom pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który 9 września będzie dyżurował w Tyszowcach.

Dyżur odbędzie się w placówce Poczty Polskiej przy ul. 3 Maja 6, w godzinach 10:00-15:00. Rodzice i opiekunowie uczniów będą mogli zarejestrować na miejscu konto w Platformie Usług Elektronicznych ZUS, otrzymają też pomoc w złożeniu elektronicznego wniosku o „Dobry Start 300+”.

Na spotkanie trzeba zabrać ze sobą dowód tożsamości. Do rejestracji konta w PUE ZUS i złożenia wniosku o 300+ potrzebny będzie adres e-mail, numer telefonu komórkowego i numer rachunku bankowego.

Jeszcze przed końcem wakacji ZUS wypłacił rodzicom i opiekunom z powiatu tomaszowskiego świadczenia „Dobry Start” na prawie 6,3 tys. dzieci. Łączna kwota wypłat sięgnęła 1,9 mln zł.

Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł na każdego ucznia do ukończenia 20 lat, a jeśli ma on orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat. Wnioski można składać do końca listopada przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub rządowy portal Emp@tia.

Informacje o bieżących dyżurach ZUS znajdują się na www.zus.pl w zakładce o „Dobrym Starcie”.

 

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.