TOMASZÓW Odprawa szkoleniowa u strażaków

28 stycznia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim zorganizowano już po raz czwarty odprawę szkoleniową Prezesów i Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tomaszowskiego.

Tego typu spotkania organizowane są raz na 5 lat, w okresie jednej kadencji funkcjonowania Zarządów OSP. Podobne odprawy odbyły się w latach: 2003, 2008 i 2013. Odprawa rozpoczęła się od hymnu państwowego oraz hymnu związku OSP RP „Rycerze Floriana” w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Tomaszów Lubelski pod dyrekcją kapelmistrza mjr w st. spocz. Bogdana Pałczyńskiego. W powiecie tomaszowskim działa łącznie 126 jednostek OSP, przygotowanych do działań ratowniczo-gaśniczych nie tylko na terenie swojej gminy czy powiatu. Spośród nich 22 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Rocznie jednostki OSP na terenie powiatu uczestniczą w 350-400 zdarzeniach. Organizatorami odprawy byli: Samorząd Powiatowy, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tomaszowie Lub. oraz Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lub. Odprawę prowadził dh Kazimierz Organista – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lubelskim.

W ramach odprawy:

– dh Kazimierz Organista – przedstawił stan organizacyjny OSP w Powiecie Tomaszowski,

– st. bryg. w st. spocz. Stanisław Kielech (Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego) – omówił realizację zadań ochrony przeciwpożarowej przez samorządy Powiatu Tomaszowskiego,

– kpt. Artur Kaczkowski – przedstawił współpracę PSP i OSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

– dh Piotr Krzych omówił rolę Prezesa i Naczelnika w życiu jednostki OSP i zasady rozliczeń finansowych jednostek OSP

– st. kpt. Ryszard Neć – omówił podstawowe zadania prewencyjne w działalności OSP,

– mł. bryg. Andrzej Bartecki – omówił regulamin umundurowania i uroczystości pożarniczych. Podczas tegorocznej odprawy podsumowano również działalność Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim za rok 2018 oraz omówiono planowane przedsięwzięcia na rok 2019. Informację przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie lubelskim bryg. Andrzej Mandziuk. Podczas odprawy odbyło się również uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu ratowniczego (zakupionego w ramach dotacji WFOŚiGW i Starostwa Powiatowego w Tomaszowie lubelskim) oraz zmodernizowanej w 2018 roku kotłowni gazowej (ze środków rezerwy celowej budżetu państwa).

W odprawie uczestniczyli m.in.: Tomasz Zieliński – poseł na sejm RP, Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski, bryg. Zenon Pisiewicz – przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, płk. w st. spocz. Mieczysław Skiba – członek honorowy ZG ZOSP RP, były Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Zamościu, ks. Stanisław Szałański – kapelan powiatowy straży pożarnych w Tomaszowie Lubelskim, przedstawiciele powiatu, samorządów miast i gmin z terenu powiatu oraz służb współdziałających. Na zakończenie odprawy wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie.W spotkaniu uczestniczyło łącznie 260 osób.

mat. Starostwo Powiatowe w TL

SONY DSC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.