Ubezpieczenia na życie dla seniorów – na co zwrócić uwagę?

Jeszcze do niedawna seniorzy mieli spore trudności z odszukaniem korzystnej oferty polisy na życie. Na szczęście w związku z tym, iż wraz z lepszym dostępem do opieki medycznej średnia życia rośnie, seniorzy mogą skorzystać z propozycji towarzystw ubezpieczeniowych. Niestety, wiążą się to również z pojawianiem się niezbyt uczciwych ofert, dlatego przypominamy, na co warto zwrócić uwagę podczas decyzji o wykupie polisy.

Wysokość składki a suma ubezpieczenia

Ze względu na swoją specyfikę ubezpieczenie dla seniora nie jest najtańszym produktem tego typu. Przekłada się to przede wszystkim na sumę ubezpieczenia, która rzadko wynosi np. 100 tysięcy złotych. Każde rzetelne towarzystwo ubezpieczeniowe ocenie ryzyko, jakie wiąże się z zawarciem umowy z osobą, która np. ukończyła już 65 lat, dlatego uzyskanie bardzo niskiej składki przy wysokiej sumie ubezpieczenia jest niemożliwe (najczęściej mówimy o sumie, która może się wahać od 5 do 75 tysięcy złotych). Możemy jednak natknąć się na takie oferty, co oznacza, że mogą one być bardzo ograniczone, np. zakresem zdarzeń, które umożliwiają wypłatę odszkodowania. Innymi słowy, propozycja tego typu będzie niekorzystna.

Zakres oferty i wyłączenia odpowiedzialności

Rolą polisy na życie jest zabezpieczenie bytu najbliższych (współmałżonka/małżonki, dzieci, wnuków) w razie śmierci ubezpieczonego. Aby jednak beneficjenci, czyli osoby upoważnione do otrzymania zadośćuczynienia, mogły przedłożyć wniosek o wypłatę należnej kwoty, muszą zajść pewne okoliczności. Przede wszystkim śmierć ubezpieczonego nie może wydarzyć się z powodów, które towarzystwa określają jako wyłączenia odpowiedzialności. To takie okoliczności jak samobójstwo, udział w zamieszkach, działanie pod wpływem alkoholu, niezażywanie przepisanych leków, uprawianie sportów ekstremalnych czy zatajone kwestie medyczne (np. ukrycie choroby). Jeśli doszło do niej np. w wyniku wypadku komunikacyjnego czy choroby, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe, po wpłynięciu wniosków od beneficjentów, rozpocznie proces wypłaty odszkodowania.

Ponadto w ofercie mogą znajdować się dodatkowe usługi, takie jak medyczny Assistance, NNW w życiu prywatnym czy ochrona od następstw ciężkiego zachorowania, hospitalizacji. Tu również zakres może być zmienny w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, dlatego naszym obowiązkiem jest dokładna lektura wszystkich dokumentów, które mamy podpisać. W ten sposób dowiemy się, o jakim zakresie mowa i na jakie dodatkowe usługi możemy liczyć.

Ograniczenia w ubezpieczeniach dla seniorów

Zgodnie z przyjętymi zasadami w Polsce możliwe jest ubezpieczenie osoby, która mają nie więcej, niż 85 lat. W ramach ubezpieczenia seniorów (czyli osób po 60. roku życia, choć tu definicja może być różna w zależności od wybranej firmy) towarzystwa rezygnują z bardzo szczegółowych ankiet medycznych czy dodatkowych badań, Ma to swoje uzasadnienie — przyjmuje się, że podstawowa ankieta jest wystarczająca, aby ocenić ryzyko związane z podpisaniem konkretnej umowy.

Starszym osobom, które chcą się ubezpieczyć, polecamy wizytę w multiagencji Eurofinance. Nasze biuro w Lublinie pomaga każdemu, kto chce wykupić polisę, ale nie ma możliwości, aby samodzielnie analizować dziesiątki ofert. Wystarczy jedna wizyta, aby nasz agent dobrał odpowiednie rozwiązanie dla osoby, która chce zadbać o byt swoich najbliższych.

undefined

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.