WOT Terytorialsi wspierają polskich przewoźników

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej przeprowadziła pierwsze szkolenie dla pracowników Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników z Białej Podlaskiej w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W ramach działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły współpracę ze Stowarzyszeniami Przewoźników Międzynarodowych i wspierają działania organów administracji publicznej. Współpraca jest bezterminowa.

Lubelska Brygada OT już nawiązała kontakt i rozpoznaje potrzeby transportowców z Lubelszczyzny. Pierwsze szkolenie odbyło się 24 lipca br. w Białej Podlaskiej, dla pracowników Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników.

Zakres współpracy jest szeroki – począwszy od interwencyjnego pobierania wymazów od chętnych kierowców, którzy  czują taką potrzebę lub przypuszczają, że mogli być w kontakcie z osobą zakażoną, aż do odkażania, dekontaminacji pojazdów floty przewoźników oraz ich sprzętu. Współpraca obejmuje również szkolenia przewoźników w zakresie działań przeciw epidemiologicznych. Z poziomu Dowództwa WOT, przewoźnicy będą otrzymywali informacje o otwartych ogniskach zakażeń wraz z rekomendacjami, jak postępować w wypadku transportowania tam swoich towarów.

Przewoźnicy mogą zgłaszać swoje potrzeby poprzez aplikację „Trwała Odporność”. Przedsięwzięcie w województwie lubelskim koordynuje wyznaczony do kontaktów z przewoźnikami oficer łącznikowy 2 LBOT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.