TOMASZÓW Ślubowanie i awanse w komendzie

Powiatowe uroczystości z okazji Święta Policji odbyły się w piątek w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. Podczas zbiórki ślubowanie złożył nowo przyjęty policjant. Uroczystość ta była okazją, aby awansować policjantów na wyższe stopnie i wyróżnić najbardziej zasłużonych, a także podziękować policjantom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Tomaszowie Lubelskim insp. Arturowi Deryło. Meldunek składał podinsp. Waldemar Hurkała – Naczelnik Wydziału Prewencji.

Komendant tomaszowskiej jednostki szczególne słowa powitania skierował do policjantów, policjantek i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. Podczas swojego przemówienia podkreślił rolę Policji w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Zaznaczył, że pomimo nowych obowiązków, które realizowali policjanci, byli oni zawsze tam, gdzie ich potrzebowano.

Rotę ślubowania wypowiedział nowo przyjęty funkcjonariusz:  ,,…Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…” . Nowo przyjęty policjant po szkoleniu podstawowym  rozpocznie służbę w naszej jednostce.

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia wręczania aktów mianowania na wyższy stopień służbowy policjantów. W tym roku z okazji Święta Policji 67 policjantów tomaszowskiej komendy zostało mianowanych na wyższy stopień policyjny.

Rozkazem Komendanta Głównego Policji na stopień podinspektora policji został mianowany Naczelnik Wydziału Kryminalnego tomaszowskiej komendy. Ponadto 1 funkcjonariusz otrzymał awans na stopień  nadkomisarza, 3 policjantów otrzymało awans na stopień komisarza,  1 policjant otrzymał awans na stopień aspiranta sztabowego, 8 policjantów otrzymało awans na stopień starszego aspiranta, aspirantami mianowano 10 funkcjonariuszy, a młodszym aspirantem 6 policjantów. Na stopień sierżanta sztabowego awansowało 8 policjantów, 13 funkcjonariuszy mianowano na stopień starszego sierżanta, 9 funkcjonariuszy mianowano na stopień sierżanta. 5policjantów otrzymało awans na stopień starszego posterunkowego.

mat. KPP w TL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.