WOŻUCZYN Dożynki Gminno- Parafialne FOTO

Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Rachanie Pana Romana Miedziaka i Proboszcza Parafii Wożuczyn ks. Bogdana Jaworowskiego 18.08.2019 w Wożuczynie odbyły się Dożynki Gminno- Parafialne. Jedna z największych uroczystości gminnych zjednoczyła mieszkańców Wożuczyna, którzy wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy i GOK-u w Rachaniach pracowali, przygotowując dożynkowe uroczystości.

Wszystkie dekoracje przygotowane przez mieszkańców Wożuczyna zachwycały pomysłowością, humorem i starannością ich wykonania. Pięknie udekorowano plac dożynkowy. Dożynki rozpoczęto dziękczynną Mszą Św. w intencji rolników, odprawioną przez proboszcza parafii Wożuczyn ks. Bogdana Jaworowskiego. Homilię również wygłosił ks. Bogdan Jaworowski. Po zakończonej mszy św. barwny korowód przemaszerował w rytmie marszy w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej na plac dożynkowy. Korowód był prowadzony przez Starostów Dożynek. W korowodzie uczestniczyły: poczty sztandarowe, władze gminy, zaproszeni goście, delegacje z poszczególnych miejscowości, które niosły piękne wieńce dożynkowe i wypieki z mąki z tegorocznych zbiorów. Korowód ubarwiły także zespoły ludowe z terenu gminy.
Po przybyciu na plac dożynkowy Starostowie Dożynek – Pani Monika Wawręty ze Źwiartówka i Pan Bogusław Koper z Józefówki, przekazali na ręce gospodarza Wójta Gminy Rachanie Pana Romana Miedziaka dorodny bochen chleba . Zgodnie ze staropolskim obyczajem nastąpił ceremoniał dzielenia chlebem i wypiekami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy:
W przemówieniu okolicznościowym Wójt Gminy powitał zaproszonych gości, Starostów, delegacje poszczególnych sołectw i delegacje z wieńcami, poczty sztandarowe, zespoły śpiewacze, mieszkańców gminy. W dalszej części uroczystości głos zabierali: Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński, delegat Senatora Jerzego Chróścikowskiego, przedstawiciele Starostwa Tomaszowskiego Teresa Semczyszyn i Adam Piasecki. Następnie wystąpił Poseł Ryszard Stanibuła. Odczytano listy gratulacyjne od Posła Sławomira Zawiślaka. Po oficjalnych wystąpieniach odbyła się część artystyczna, w której wystąpili: uczniowie SP w Wożuczynie, Gminna Orkiestra Dęta, lokalne zespoły ludowe z terenu gminy: „Nadzieja” z Rachań, „Siemierzanki” z Siemierza, „Kalina” z Wożuczyna Cukr., „Legenda” z Wożuczyna, „Płomyk” z Wożuczyna Cukrowni i „Harmonia” z Tomaszowa Lub.
Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Komisja powołana przez organizatorów przyznała I miejsce – sołectwu Źwiartówek, II-sołectwu Wożuczyn, III- sołectwu Kozia Wola. Pozostałe wieńce zostały wyróżnione. Na Dożynki Powiatowe wytypowano wieniec tradycyjny ze Źwiartówka i współczesny z Koziej Woli. Wszyscy otrzymali ufundowane przez Wójta Gminy nagrody pieniężne stosownie do zajmowanych miejsc. Dożynkom towarzyszyła wystawa twórczości ludowej twórców z terenu gminy, przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rachaniach. Dla uczestników dożynek była smaczna grochówka, dla zespołów pieczony dzik, a dla tych, którzy lubią potańczyć dobra zabawa. Dzik został ufundowany przez firmę ELITA oraz koło łowieckie ”Łoś” z Lublina. Dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu mieszkańców Wożuczyna impreza dożynkowa była udana i ciekawa.

Stanisław Seńko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.