Susiec

Wspólne święto zuchów i harcerzy kilku środowisk.

„Kiedy jesteśmy razem, to nikt nam nic nie zrobi, bo my jesteśmy razem i pomagamy sobie.
Kiedy jesteśmy razem, to wszystko jest ładniejsze. Kiedy jesteśmy razem, najmniejsi są silniejsi”. Ernest Bryll

W Dniu Myśli Braterskiej przy tysiącach ognisk i kominków spotykają się dziewczęta i chłopcy spod znaku lilijki „złączeni węzłem braterskiej miłości”, wspominając wspólnie przeżyte dni wielkiej harcerskiej przygody, swoją służbę dla bliźnich i ojczyzny, oraz realizacje w codziennym życiu Testamentu Pierwszego Skauta, który odszedł na niebieskie ognisko w Afryce, u stop niebotycznej góry Kilimandżaro. W pożegnalnych słowach do ogromnej rodziny skautowej stwierdził, że przeżył swoje życie szczęśliwie i apelował: „Starajcie się zostawić ten świat trochę lepszym niż go zastaliście”. Baden Powell przekazał nam również receptę na właściwe postępowanie mówiąc, że „Życie jest Wielką Grą, którą należy zagrać uczciwie i radośnie, a dzień bez uśmiechu jest stracony”. Kierując się tymi słowami Komenda Hufca ZHP Tomaszów Lubelski, Powiatowy Związek Drużyn w Janowie Lubelskim (który wszedł w struktury tomaszowskiego Hufca) oraz Urząd Miejski w Janowie Lubelskim 21 lutego zorganizowała obchody DMB, celem integracji harcerskich środowisk powiatu tomaszowskiego i janowskiego.
Symboliczny dzień o przyjaźni rozpoczął się Mszą Świętą w Janowskiej Kolegiacie, sprawowaną przez ks.dziekana hm.Grzegorza Chabrosa oraz ks.Grzegorza Polaka. Po mszy ks. kan dr Jacek Staszak wprowadził zgromadzonych w kościele harcerzy do historii janowskiego sanktuarium a następnie około dwustu harcerzy w uroczystym pochodzie ze sztandarami i proporcami na czele przemaszerowało do Publicznego Gimnazjum im.Jana Pawła II w Janowie Lubelskim, gdzie odbyła się dalsza część tej harcerskiej uroczystości, na którą komendantka phm.Anna Rojekzaprosiła kadrę instruktorską i młodzieżową, wszystkie drużyny i gromady zuchowe działające w strukturach tomaszowskiego Hufca ZHP oraz instruktorów seniorów, wśród których znalazła się była komendantka Hufca ZHP Janów Lubelski hm.Katarzyna Szymańska. Jednakże, aby harcerska przyjaźń była w pełni realizowana na tę uroczystość zostali zaproszeni również nasi sympatycy, którym nieobce są problemy i marzenia harcerzy. W tym zaszczytnym gronie znaleźli się:Posłowie na Sejm RP – Jerzy Bielecki i Sławomir Zawiślak oraz władze samorządowe: Czesław Krzysztoń– zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego, Bożena Czajkowska – Sekretarz Gminy, Ewa Janus – przewodnicząca Rady Miejskiej, Radosław Czuba – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, ks. kan dr Jacek Staszak – proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, Andrzej Tomczyk – dyrektor Publicznego Gimnazjum im.Jana Pawła II w Janowie Lubelskim, Grzegorz Boliński – wicedyrektor PSPzOI w Janowie Lubelskim.

IMG_1980
Motywem przewodnim wieczornicy była przyjaźń i braterstwo, gdyż właśnie wokół tych wartości skupiają się w swych gawędach tego dnia skauci na całym świecie. Wprowadzeni w klimat piosenką „Ogień”, wszyscy zagłębiliśmy się poprzez dobrze znane nam stare harcerskie melodie oraz refleksje w rozważaniach na temat tego, co jest motorem naszych wspólnych działań, a więc przyjaźni. Przyjaźni szalonej i radosnej, ale jednocześnie przyjaźni niezwykle mocnej i wielkiej, bo ogarniającej i doświadczanej przez każdego z nas z osobna oraz trwającej nawet, gdy od przyjaciół jest się daleko. Każdy człowiek nosi w sobie paczuszkę z napisem „PRZYJAŹŃ”. I to, w jaki sposób ją rozpakuje, jest jego indywidualną sprawą, zależącą od chęci oraz umiejętności. Taką indywidualnością wykazali się obecni parlamentarzyści Jerzy Bielecki i Sławomir Zawiślak, którzy podzielili się swymi chęciami z młodymi ludźmi, uczestnicząc w wieczornicy, ponadto wręczając drużynowym i instruktorom podziękowania oraz nagrody rzeczowe. Za szczere gesty serdecznie DZIĘKUJEMY! Jest to wyraz sympatii oraz wsparcia naszych działań.
Podsumowaniem pracy harcerskiej i instruktorskiej były wręczone przez komendantkę Hufca phm.Annę Rojek na ręce drużyn i instruktorów dyplomy oraz skromne upominki dla każdej drużyny. Za wspieranie naszej pracy jako pierwsi otrzymali pamiątkowe dyplomy nasi sympatycy. Podczas ich wręczania był czas na krótkie przemowy i podziękowania na ręce komendant phm.Anny Rojek za pracę na rzecz środowiska oraz zorganizowanie tej uroczystości. Nie zapomniano o pamiątkowych kartkach, które były wręczone wszystkim gościom, rodzicom, drużynom i instruktorom przez harcerzy obydwu środowisk. Wokalnie uroczystość uświetnili soliści z 10.DH„Traperski Krąg” z Suśca, drużyna również przygotowała pamiątkowe śpiewniki na tę uroczystość. Dzień Myśli to dzień, kiedy inaczej niż zwykle patrzymy na swych bliźnich, gdyż w karuzeli życia często zapominamy lub też nie dostrzegamy ich sygnałów. Ta chwila zadumy przy świeczowisku, w gronie oddanych i szczerych przyjaciół pomogła nam zrozumieć i uświadomić sobie, czego tak naprawdę żądamy od życia i pozwoliła na nowo postawić sobie kolejne cele na naszej harcerskiej drodze. Cele, które łączą wszystkie „dzieci wolnej przestrzeni”… Świat jest różnorodny, a w swoim życiu spotykamy wciąż nowych ludzi, czego dowodem jest obecność janowskich i tomaszowskich harcerzy na wspólnej wieczornicy DMB. To od nas będzie zależała praca obydwu środowisk. Mamy nadzieję, że wspólne harcerskie świętowanie dało iskierkę nadziei dla rozwoju janowskiego harcerstwa, tym bardziej, że mamy tam niezwykłych sojuszników w osobach samorządowców i parlamentarzystów oraz kierowników jednostek obecnych na spotkaniu.
Niezwykły dzień zakończył się słodkim poczęstunkiem, podczas którego był czas na rozmowy i środowiskową integrację! Dziękujemy za czas mile spędzony wśród szczerych i wiernych przyjaciół, którzy potrafili być z nami do końca spotkania! Słowa podziękowania kierujemy również do osób, które wsparły naszą uroczystość: Staroście Tomaszowskiemu Janowi Kowalczykowi, Burmistrzowi Tyszowiec Mariuszowi Zającowi, dyrektorowi janowskiego gimnazjum Andrzejowi Tomczykowi oraz zastępcy janowskiego burmistrza Czesławowi Krzysztoniowi. Ponadto wyrazy uznania kierujemy do innych samorządowców, którzy wspierają pracę drużyn i gromad w swoim środowisku: Wojciechowi Żukowskiemu, Andrzejowi Adamkowi, Zbigniewowi Naklickiemu, Tadeuszowi Suskiemu oraz Tomaszowi Zielińskiemu.

[print_gllr id=3836]
Czuwaj! phm. Anna Rojek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *