BEŁŻEC Spotkanie z seniorami

Wśród wielu zdarzeń z jakimi spotykają się w swojej pracy policjanci szczególną uwagę zwracają te, w których ofiarami stały się osoby starsze. Są to osoby o szczególnych predyspozycjach psychicznych: ufne, życzliwe, otwarte, często nie posiadające dostatecznej wiedzy pozwalającej na właściwą ochronę przed zagrożeniami. Dlatego, by ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń, których w ostatnim czasie jest bardzo dużo, oraz im zapobiec policjanci spotykają się z seniorami rozmawiając z nimi o bezpieczeństwie.

Głównym celem policyjnych działań w obszarze bezpieczeństwa seniorów jest zwiększenie świadomości i uwrażliwienie mieszkańców na różnego rodzaju zagrożenia. Dlatego też policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną w tomaszowskiej komendzie chętnie przyjęła zaproszenie od seniorów z „Klubu Seniora” w Bełżcu i spotkała się z nimi.

Policjantka szczególną uwagę zwróciła na częstą metodę stosowaną przez przestępców na tzw. wnuczka, gdzie w trakcie rozmowy telefonicznej obca osoba podaje się za członka rodziny lub policjanta i próbuje wyłudzić pieniądze. Przypomniała, że prawdziwi policjanci NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i NIGDY nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. Policjanci nigdy też nie telefonują, że przyjdą lub wyślą kogoś innego, aby odebrać pieniądze.

Duże zainteresowanie zebranych wzbudziły zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na drodze. W szczególności poruszono tematykę związaną z noszeniem elementów odblaskowych oraz bezpiecznym zachowaniem na przejściach dla pieszych. Spotkanie miało na celu przekazanie osobom starszym niezbędnej wiedzy, dzięki której zwiększy się ich bezpieczeństwo.

Radzimy, aby zwracać szczególna uwagę na osoby, które odwiedzają nasze domy, szczególnie wówczas, kiedy są to osoby nam obce. Najlepiej nie korzystajmy z ich usług, bądź poprośmy sąsiada lub znajomego, aby był blisko nas w czasie takiej wizyty. Tylko dzięki ostrożności i przezorności możemy uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń.

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast informujcie Państwo Policję korzystając z numeru alarmowego 112.

mat. KPP w Tomaszowie Lubelskim 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.