Krynice

HUTA DZIERĄŻYŃSKA Edukowali o dopalaczach

Policjanci spotkali się z rodzicami uczniów Niepublicznej Szkole Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej.
Spotkanie dotyczyło szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz profilaktyki dotyczącej dopalaczy.
Spotkanie odbyło się w celach prewencyjnych, aby zwrócić większą uwagę rodziców na problem agresji w szkole i zażywania środków odurzających-dopalaczy przez młodzież.
Wzięło w nim udział kilkudziesięciu rodziców, którzy zostali poinformowani przez policjantów o odpowiedzialności karnej nieletnich w przypadkach popełnienia przez nich czynów karalnych.
Policjantka zajmująca się na co dzień sprawami nieletnich, opisała zachowania młodzieży na jakie należałoby zwrócić uwagę w przypadkach podejrzeń zażywania przez nich środków odurzających-dopalaczy.
Gdzie w takich sytuacjach należy szukać pomocy. Zostały odtworzone filmu przybliżające problem agresji w szkole oraz narastający problem dopalaczy.
Rodzice mieli sporo pytań dotyczących dopalaczy, miedzy innymi na co zwrócić szczególną uwagę, gdzie zwrócić się o pomoc w razie podejrzeń, iż ich dziecko bierze dopalacze.
mat. KPP TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *