INFO Jest lek do wspomagania leczenia koronowirusa

13 marca 2020 roku Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozytywną decyzję  w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego ARECHIN (Chloroquini phosphas), 250 mg, tabletki, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”oraz związanego z nim dawkowania produktu leczniczego. Uzasadnienie zostało oparte na analizie danych pochodzących z dotychczas opublikowanych danych klinicznych.  
 
ARECHIN jest wytwarzany w zakładach produkcyjnych Adamed Pharma w Polsce i będzie dostępny dla pacjentów wymagających leczenia tym produktem.
 
Adamed Pharma, polska firma farmaceutyczna, będąc firmą społecznie odpowiedzialną, zabezpieczyła zapas produktu ARECHIN na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Produkt będzie dystrybuowany do pacjentów zgodnie z dyspozycjami Ministra Zdrowia.  
 

Sposoby na ochronę przed koronawirusem

Troska o zdrowie ludzi wpisana jest w misję Adamed Pharma, dlatego czujemy się w obowiązku, aby dołożyć wszelkich starań i zadbać o bezpieczeństwo nie tylko lekowe  wszystkich Polaków.

Odpowiedzialna postawa i  podejście  w  bieżącej,  wyjątkowej  sytuacji  są niezwykle  ważne,  aby  zapewnić  bezpieczeństwo nas wszystkich.
Dlatego uruchomiliśmy szeroką kampanię  informacyjną zawierającą najważniejsze zalecenia, które pomogą zapobiec zakażeniu się wirusem SARS-CoV-2. Kampanię prowadzimy w głównych portalach informacyjnych, w social mediach, ale także dystrybuujemy plakaty w całej Polsce.
Zachęcamy Państwa do włączenia się w naszą akcję poprzez rozsyłanie załączonej informacji do jak najszerszego grona odbiorców.
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.