Info

INFO Powstał film o Powstaniu Zamojskim

14 listopada 2016 roku w Delegaturze LUW, przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu odbyła się konferencja prasowa w trakcie której przekazano do publicznej wiadomości szczegółowe informacje na temat realizacji inicjatywy Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość posła Sławomira Zawiślaka, dotyczącej podjętej już produkcji filmu dokumentalnego o Powstaniu Zamojskim.
Ww. inicjatywa wypełnia wolę Weteranów Armii Krajowej o upamiętnieniu tego zapominanego powoli (brak nowych opracowań historycznych i popularyzatorskich) a zwycięskiego czynu zbrojnego żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy obronili współbraci-mieszkańców Zamojszczyzny przed niemiecką akcją wysiedleńczą oraz wnieśli duży wkład w walkę o niepodległość Ojczyzny. Podczas konferencji przedstawiono niezwykle ważną tematykę Powstania oraz powody uznania, że to właśnie formuła filmowa w najatrakcyjniejszy i najnowocześniejszy sposób przybliży, głównie młodemu pokoleniu, tragiczne i bohaterskie losy ludności polskiej zamieszkującej Zamojszczyznę w okresie II wojny światowej.
W filmie wykorzystane zostały relacje członków naszego związku – żołnierzy AK, nagrano sceny inscenizowane z udziałem wymienionych w załączonym folderze kilkudziesięciu członków grup rekonstrukcji historycznej (Prezes S. Zawiślak gościnnie wziął udział w zdjęciach do filmu z udziałem rekonstruktorów Grupy Rekonstrukcji Historycznej „WIR” wcielając się w rolę partyzanta) a także nowoczesna animacja i grafika komputerowa. Do zdjęć filmu wykorzystano – będący w zbiorach naszego Muzeum Inspektoratu AK Zamość- przedwojenny ołtarz polowy Wojska Polskiego wykorzystywany podczas okupacji przez księży-kapelanów AK podczas odprawianych w oddziałach partyzanckich mszy świętych.
W konferencji udział wzięła reprezentacja członków naszego związku Weteranów, żołnierzy Armii Krajowej którzy wzięli udział w filmie: ppłk Zbigniew Kruk, ppłk Bronisław Malec, por Narcyz  Kruk, por. Józef Kukułowicz, Prezes ŚZŻAK O/Z poseł S. Zawiślak, członkowie Prezydium Zarządu, Prezesi Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z, Dyrektor TVP 3Lublin – Pan Ryszard Montusiewicz, reżyserzy filmu – Magdalena i Rafał Kołodziejczyk, autor muzyki do filmu Rafał Rozmus oraz młodzież i harcerze – harcmistrz Anna Rojek z harcerzami z 10.  Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca.
Konferencja była także okazją do podziękowań m.in. dla Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz innych pozyskanych przez ŚZŻAK O/Z sponsorów bez wsparcia finansowego których, produkcja filmu nie byłaby możliwa. Podziękowania ze strony Prezesa i członków Związku za dobrą pracę i współpracę skierowano także do współproducenta filmu TVP3 Lublin, reżyserów, ekipy filmowej a także członków grup rekonstrukcyjnych. Jak poinformowano w wyniku podjętego porozumienia ze ŚZŻAK film będzie emitowany m.in. w różnych, ogólnopolskich kanałach TVP, będzie przekazywany szkołom do celów edukacyjnych. Przedstawiciele producenta filmu- ŚZŻAK O/Z oraz TVP 3 Lublin poinformowali, że premierę filmu w regionie zaplanowano w najbliższym czasie.
W trakcie  konferencji premierowo wyemitowany został zwiastun filmowy.
Do niniejszego komunikatu przesyłamy do wykorzystania folder przygotowany na potrzeby konferencji oraz link do ww. zwiastuna filmowego.
Sekretariat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość
Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942-1944 – zwiastun filmowy:
https://youtu.be/Zsy1ZY-rXJU
mat. prasowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *