INFO Sytuacja epidemiczna na terenie województwa lubelskiego -16 października

Na terenie województwa lubelskiego potwierdzono pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych 284 nowe przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą:

 1. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 2. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenia nie ustalono,
 3. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
 4. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 5. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 6. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 7. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu tomaszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 8. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu tomaszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 9. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenie nie ustalono,
 10. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 11. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,
 12. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
 13. Mężczyzny powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenia nie ustalono,
 14. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 15. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 16. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 17. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 18. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 19. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 20. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 21. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
 22. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 23. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Zamościa, narażenia nie ustalono,
 24. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 25. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 26. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
 27. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
 28. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
 29. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 30. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
 31. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 32. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
 33. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 34. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 35. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 36. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 37. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 38. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 39. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 40. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 41. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 42. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 43. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 44. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność z  przypadkiem potwierdzonym,
 45. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 46. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 47. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 48. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 49. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 50. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 51. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,
 52. Mężczyzny powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 53. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 54. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 55. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 56. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 57. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
 58. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 59. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 60. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 61. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 62. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 63. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 64. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 65. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 66. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 67. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 68. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 69. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 70. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 71. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 72. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 73. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 74. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 75. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 76. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 77. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 78. Mężczyzny powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 79. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenia nie ustalono,
 80. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 81. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu biłgorajskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 82. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 83. Kobiety powyżej 60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,
 84. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 85. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
 86. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 87. Kobiety powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 88. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 89. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 90. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 91. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 92. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
 93. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 94. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 95. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 96. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 97. Kobiety powyżej 60 lat z Zamościa, narażenia nie ustalono,
 98. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 99. Kobiety powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenia nie ustalono,
 100. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 1. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 2. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
 3. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
 4. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenia nie ustalono,
 5. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Białej Podlaskiej, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 6. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,
 7. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu włodawskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 8. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 9. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu włodawskiego, narażenia nie ustalono,
 10. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 11. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu krasnostawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 12. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 13. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 14. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 15. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
 16. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 17. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 18. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu radzyńskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 19. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu parczewskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 20. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 21. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 22. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 23. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
 24. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 25. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 26. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu parczewskiego, narażenia nie ustalono,
 27. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 28. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu parczewskiego, narażenia nie ustalono,
 29. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu parczewskiego, narażenia nie ustalono,
 30. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu parczewskiego, narażenia nie ustalono,
 31. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 32. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 33. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu parczewskiego, narażenia nie ustalono,
 34. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 35. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 36. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 37. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 38. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 39. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 40. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 41. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 42. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 43. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 44. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 45. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 46. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
 47. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu parczewskiego, narażenia nie ustalono,
 48. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu parczewskiego, narażenia nie ustalono,
 49. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 50. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 51. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 52. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
 53. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 54. Kobiety w przedziale wieku 0-20 z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
 55. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 56. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 57. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 58. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
 59. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z powiatu krasnostawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 60. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 61. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
 62. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 63. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 64. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 65. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 66. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 67. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 68. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 69. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 70. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 71. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 72. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 73. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 74. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu janowskiego, narażenia nie ustalono,
 75. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 76. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 77. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu biłgorajskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 78. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,
 79. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu janowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 80. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Zamościa, narażenie w trakcie ustalania,
 81. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 82. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 83. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 84. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 85. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 86. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 87. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 88. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 89. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 90. Kobiety w przedziale wieku 21-40 z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,
 91. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 92. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 93. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 94. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 95. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 96. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 97. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 98. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 99. Kobiety w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 100. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 101. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 102. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 103. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 104. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 105. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 106. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 107. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 108. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 109. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 110.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 111. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 112. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 113. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 114. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 115. Kobiety  w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 116. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 117. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 118. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 119. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 120. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu świdnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
 121. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 122. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 123. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 124. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 125. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 126. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 127. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 128. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 129. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 130. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 131. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 132. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 133. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 134. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 135. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 136. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 137. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 138. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 139. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 140. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 141. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,
 142. Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu łukowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 143. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
 144. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 145. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 146. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 147. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 148. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 149. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 150. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 151. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 152. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 153. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 154. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubartowskiego, narażenia nie ustalono,
 155. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 156. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 157. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu radzyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 158. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 159. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 160. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 161. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 162. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
 163. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 164. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Białej Podlaskiej, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 165. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 166. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 167. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 168. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 169. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 170. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 171. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie
 172. Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 173. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
 174. Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
 175. Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
 176. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,
 177. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,
 178. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 179. Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,
 180. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,
 181. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenie w trakcie ustalania,
 182. Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 183. Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,
 184. Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu kraśnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym.

 

Do dnia 16 października 2020 roku potwierdzono łącznie 5855 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, odnotowano 2982 ozdrowieńców i zarejestrowano 102 zgony. Aktualnie 310 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 17776 poddanych kwarantannie i 441 objętych nadzorem epidemiologicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.