Info

LUBELSKIE Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Pod przewodnictwem wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego obradował Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania była sytuacja na drogowych przejściach granicznych na odcinku granicy RP z Ukrainą na terenie województwa lubelskiego. Szefowie służb, inspekcji i straży przedstawili kierownictwu Urzędu sytuację związaną z protestem rolników i wydłużaniem się czasu odpraw. Podczas spotkania wojewoda zapowiedział wprowadzenie dobowego raportowania.

Posiedzenie odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Wzięli w nim udział wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Szymczyk i dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dariusz Działo.

Obecni byli przedstawiciele m.in. Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Dorohusku, Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Koroszczynie, Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Dorohusku i Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Hrebennem.

Wprowadzenie dobowego raportowania

Potrzebuję mieć od Państwa informację zwrotną, by móc komunikować to dalej. Informowanie nas o ważnych rzeczach jest oczywiste, dlatego wprowadzamy dobowe raportowanie. Chciałbym, by pod koniec dnia roboczego do dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa spływały  informacje o stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości

– mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym z mocy prawa jest Wojewoda.

Do zadań Zespołu należy w szczególności: ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń, przygotowanie propozycji działań i przedstawienie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie reagowania kryzysowego, przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami, opiniowanie wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego, opiniowanie wojewódzkiego planu ochrony infrastruktury krytycznej.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *