Co gdzie kiedy ?Info

LUBLIN Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada – odezwa i program obchodów

Wojewoda lubelski Lech Sprawka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego i gości do udziału w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2022 r. w Lublinie. Wspólnie uczcijmy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w województwie lubelskim.

Odezwa Komitetu Honorowego

Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

w Województwie Lubelskim

Mieszkańcy Lublina i Województwa lubelskiego!
Rodacy!
11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. „Wielka Wojna”, jak ją
ówcześnie nazywano, miała być wojną ostatnią, kresem wojen cywilizowanej ludzkości,
swoistym końcem niechlubnej dla świata historii i początkiem nowej ery – ery pokoju.
Prognoza ta, niestety, nie sprawdziła się. Wybuchła kolejna, jeszcze bardziej krwawa
w skutkach II wojna światowa. Starania o pokój trwają do czasów nam współczesnych
i wymagają nieustannych działań ze strony całej światowej społeczności.
W „Wielkiej Wojnie” państwa Ententy, w szczególności Francja, Wielka Brytania
i Stany Zjednoczone Ameryki pokonały Niemcy i Austrię, które wraz
z wyczerpaną wojną i pogrążoną w rewolucyjnym chaosie carską Rosją, były
w stosunku do Polski państwami zaborczymi, które w sposób barbarzyński, najpierw
dwukrotnie dokonywały rozbiorów, aby w roku 1795 ostatecznie pozbawić Polskę
całości terytorium i bytu państwowego.
Dzięki spektakularnej klęsce trzech państw zaborczych otworzyła się w Europie
przestrzeń polityczna dla odrodzenia się polskiej państwowości. Ówczesne polskie elity
polityczne – Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos,
Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty – posiadając wsparcie narodu oraz poparcie
części światowych przywódców, z Prezydentem Stanów Zjednoczonych Woodrow
Wilsonem na czele, wykorzystały tę dziejową szansę.
Gdy w wyniku rozstrzygnięć politycznych w 1918 roku pojawiła się możliwość
zbudowania niepodległego bytu, naród polski był na to przygotowany. Zdeterminowany
wielowiekowym zniewoleniem osiągnął upragniony cel – niepodległość.

Zabiegi dyplomatyczne na konferencji pokojowej w Wersalu, powstania wielkopolskie
i śląskie, wysiłki administracyjne i wojskowe całego polskiego społeczeństwa
doprowadziły ostatecznie – po 123. latach niewoli – do odrodzenia państwa polskiego.
Dokonał tego świadomy swej historii i kultury naród. Naród, który przez pięć pokoleń
nie ustawał w wysiłkach, by wskrzesić byt państwowy. Czynił to na powstańczych
polach bitew, w działalności społecznej, ekonomicznej, kulturowej, w żarliwej
modlitwie. Jak mówił św. Jan Paweł II: Naród polski przeszedł ciężką próbę utraty
niepodległości, która trwała z górą sto lat, a mimo to pośród tej próby pozostał sobą.
Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę. W istocie tak było –
społeczeństwo polskie nieustanie doskonaliło się, samoorganizowało oraz wzmacniało
potencjał kulturowy i ekonomiczny.
W wolnej już Rzeczypospolitej, w 1937 roku, Sejm ustanowił dzień 11 listopada
świętem odzyskanej niepodległości. W 1989 roku, po ponownym wybiciu się Polski
na niepodległość tym razem po obaleniu komunizmu, święto to zostało uroczyście
przywrócone, dzięki czemu corocznie możemy spotykać się w dniu 11 listopada,
by świętować wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.
Jesteśmy świadkami gwałtownie zmieniających się stosunków międzynarodowych
i związanych z tym zaburzeń w funkcjonowaniu wielu państw i narodów. Agresywna
wojna wywołana przez Federację Rosyjską w Ukrainie rzutuje na architekturę
bezpieczeństwa w całej Europie, mając coraz większe znaczenie globalne.
Historia nabrała ogromnego przyspieszenia. Za wschodnią granicą naszego państwa
toczą się intensywne działania zbrojne – ich wynik może rzutować na rozwój Polski.
Niepodległa Ukraina to gwarancja bezpieczeństwa także bytu naszego państwa i bariera
dla odwiecznego zagrożenia płynącego ze wschodu. Zwycięstwo Ukrainy
to przekreślenie imperialnych ambicji Rosji w Europie.
Złożona sytuacja międzynarodowa wymaga od nas wyjątkowej sprawności działań,
wyobraźni, intuicji politycznej, przewidywania i pilnego wzmacniania elementów
państwa, które gruntują nasze bezpieczeństwo, takich jak niezależność energetyczna,
budowa nowoczesnej infrastruktury, a także szybka rozbudowa potencjału wojskowego
naszego państwa. Warto podkreślić, że to właśnie Wojsko Polskie oraz Straż Graniczna,
Straż Pożarna, Policja i inne służby mundurowe wykazały ogromną sprawność działania
i poświęcenie. Jesteśmy im za to wdzięczni.
Pomimo tylu wyzwań w ostatnim półroczu, granice Rzeczypospolitej stały się
bezpiecznym azylem dla siedmiu milionów emigrantów ukraińskich uciekających przed
koszmarem wojny. W samym województwie lubelskim granicę przekroczyło
dotychczas około 2,5 miliona osób. Nikt nie został pozbawiony opieki, czy wsparcia,
zarówno ze strony społeczeństwa, jak też struktur administracyjnych polskiego państwa.

Pomoc humanitarna dla tragicznie doświadczanych uchodźców nie ustaje. Troska
o bezpieczeństwo szukających schronienia sąsiadów z Ukrainy wzbudza podziw
i uznanie w świecie. Stanowi także doskonały fundament pod przyszłe dobrosąsiedzkie
relacje pomiędzy Polską i Ukrainą. Mieszkańcy województwa lubelskiego wykazali się
ofiarnością, empatią i wrażliwością na krzywdę narodu ukraińskiego, za co w imieniu
Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada,
serdecznie dziękuję.
Wysiłki naszego państwa skoncentrowane na wsparciu militarnym i pomocy
humanitarnej dla walczącej o niepodległość Ukrainy oraz intensywna aktywność
polskiej dyplomacji na arenie międzynarodowej stanowią bardzo istotny polski wkład
w bezpieczeństwo nie tylko kraju, ale i Europy.
Jakże aktualne są dziś słowa wypowiedziane przez Władysława Andersa: Odrzućmy
wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność
i niepodległość Polski. Niech te słowa będą motywem wzajemnej życzliwości Polaków
względem siebie i motywem naszej codziennej czynnej służby na rzecz bezpieczeństwa
i rozwoju Rzeczypospolitej. Jestem pewien, że w ten sposób sprostamy wyzwaniom,
jakie stoją przed Polską w XXI wieku.
W imieniu Komitetu Honorowego gorąco apeluję do wszystkich mieszkańców
województwa lubelskiego – do wszystkich grup społecznych, zawodowych
i politycznych – o liczny udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości.
Zachęcamy do udekorowania w dniu 11 listopada barwami narodowymi swoich domów
i instytucji. Niech polskie flagi będą wyrazem naszej jedności, ale i wdzięczności,
szacunku wobec pokoleń, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Niech biało-czerwona
będzie zewnętrznym przejawem naszego patriotyzmu i tożsamości narodowej, a podjęta
przez nas refleksja stanie się źródłem siły pozwalającej sprostać współczesności.
Niech Bóg błogosławi Rzeczypospolitej! Niech żyje Polska!

W imieniu Komitetu Honorowego
Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada
Lech Sprawka
Wojewoda Lubelski

Lublin, listopad 2022 roku

Program obchodów w Lublinie:

11 listopada 2022 r. (piątek)

godz. 9.00 – uroczyste posiedzenie Rady Miasta Lublin (Trybunał Koronny, Rynek 1))
godz. 10.00 – msza św. w intencji Ojczyzny (Archikatedra Lubelska, ul. Królewska 10)
godz. 11.30 – uroczysty apel (Plac Litewski):

złożenie meldunku dowódcy Garnizonu Lublin
odegranie i odśpiewanie hymnu narodowego
uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt
wystąpienie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
wręczenie odznaczeń i aktów mianowań na kolejny stopień dla żołnierzy Wojska Polskiego
musztra paradna w wykonaniu uczniów klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Lublinie
apel pamięci i salwa honorowa
salut armatni
złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego
defilada

godz. 13.00 – spacer Lubelskim Szlakiem Niepodległości prowadzony przez przewodników PTTK (rozpoczęcie przy Pomniku Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim)
godz. 13.30 – złożenie kwiatów pod upamiętnieniami:

Władysława Cholewę, delegata Rządu RP na województwo lubelskie i wojewodę lubelskiego w latach 1941-1944 (gmach Sądu Okręgowego, ul. Krakowskie Przedmieście 43)
Jerzego Albina de Tramecourta, wojewodę lubelskiego w latach 1937-1939 (gmach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4)
Stanisława Witalisa Moskalewskiego, wojewodę lubelskiego w latach 1919-1926 (gmach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4)

godz. 14.00 – złożenie kwiatów na mogiłach legionistów (cmentarz wojenny przy ul. Białej)
godz. 17.00 – koncert symfoniczny „Salve Polonia” – z muzyką ku Niepodległej (Filharmonia Lubelska im. Henryka Wieniawskiego, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5). Projekt zrealizowany i finansowany w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na rok 2022.

Na Placu Litewskim w Lublinie swoje namioty promocyjne wystawią: 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana, 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Oddział w Lublinie, Agencja Mienia Wojskowego. Dla wszystkich uczestników uroczystości będzie przygotowana wojskowa grochówka.

Ponadto:

10 listopada 2022 r. (czwartek)

godz. 10.00 oraz godz. 13.00 – ceremonia wręczenia orderów i odznaczeń państwowych (Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Sala Błękitna, ul. Spokojna 4)

11 listopada 2022 r. (piątek)

godz. 10.00-16.00 – Wojskowa Gra Terenowa w Chełmie.
Podczas rywalizacji grupowych (rodziny, grupy znajomych, klasy), będzie można wykazać się umiejętnościami posługiwania się mapą i kompasem, budowy schronienie, rozpalania ogniska i maskowania się w terenie. Celem zawodow jest promowanie postaw patriotycznych i obronnych, przeżycie obchodów Narodowego Święta Niepodległości w połączeniu z dbałością o zdrowie społeczeństwa i promocja służby wojskowej.

12 listopada 2022 r. (sobota)

godz. 8.00-16.00 – „Trenuj z wojskiem” w Hrubieszowie.
W ramach akcji organizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie, w jednostce wojskowej w Hrubieszowie odbędzie się kolejna tura jednodniowych szkoleń dla pełnoletnich Polaków. Żołnierze 2 Pułku Rozpoznawczego będą uczyć podstaw posługiwania się bronią, strzelania, walki wręcz, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz orientacji w terenie.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2022 r. w Lublinie współorganizują: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Lubelskiego, Urząd Miasta Lublin, 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana, Dowództwo Garnizonu Lublin, 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, Orkiestra Wojskowa w Lubline, 19 Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Oddział w Lublinie, Brygada LITPOLUKRBRIG, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Komeda Miejska Policji w Lublinie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie, Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Straż Miejska Miasta Lublin, Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie, Agencja Mienia Wojskowego, Komenda Hufca Lublin ZHP, Oddział Miejski PTTK w Lublinie, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Lublinie.

Lubelski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *