NASZ PATRONAT III Międzynarodowy Turniej Szachowy [ZAPOWIEDŹ]

Zapraszamy na trzeci Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rachanie.
Turniej skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zawody odbędą się 18 marca 2017 roku (sobota) od godz. 10.00.
Organizatorem zmagań jest Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach i Wójt Gminy Rachanie.
Cele turnieju:
– popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży jako efektywnej formy rozwoju umysłowego,
– włączenie umiejętności gry w szachy w system promujący wychowanie młodzieży w trzeźwości,
– stworzenie możliwości rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży z różnych ośrodków Polski oraz sąsiedniej Ukrainy,
– promocja gminy Rachanie, Lokalnej Grupy Działania „G6 Grzędy Sokalskiej”,  Powiatu Tomaszowskiego oraz sponsorów turnieju.
Warunki uczestnictwa:
zgłoszenie udziału w zawodach do dnia 16 marca 2017 r., na stronie www.chessarbiter.com/turnieje, e-mailem: rzadlo@wp.pl, telefonicznie, nr tel. 791 632 325 (Tadeusz Łuczka).
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, datę ur., klub lub miejscowość, kategorię szachową.
Wpisowe: 10 zł – dla dzieci i młodzieży, 20 zł – seniorzy.
Wpisowe zostanie przeznaczone na nagrody pieniężne i rzeczowe.
System rozgrywek:
Zawody zostaną rozegrane w dwóch grupach:
– młodzicy (grupa A i B, rocznik 2007 i młodsi)
– open (rocznik 2006 i starsi, dorośli)
systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie IX rund, 15 minut na partię dla zawodnika, w kategoriach wiekowych:
grupa „A”- dziewczęta ur. w roku 2007 i młodsze
grupa „B” – chłopcy ur. 2007 i młodsi
grupa „C” – dziewczęta ur. 2004 – 2006 – klasy IV – VI szkoły podst.
grupa „D” – chłopcy ur. 2004 – 2006 – klasy IV – VI szkoły podst.
grupa „E” – dziewczęta  ur. 2001 – 2003 – klasy I – III gimnazjum
grupa „F” – chłopcy ur. 2001 – 2003 – klasy I – III gimnazjum
grupa „G” – dziewczęta ur. 1997 – 2000  – szkoły średnie
grupa „H” – chłopcy ur. 1997 – 2000 – szkoły średnie
grupa „I” – seniorzy od roku ur. 1996 i dorośli
O kolejności miejsc decydują: suma punktów, Buchholz średni, Buchholz pełny, Progress, liczba zwycięstw.
Nagrody:
– Puchar Wójta Gminy Rachanie dla najlepszego zawodnika turnieju
– open:
1 miejsce – 300 zł,
2 miejsce – 200 zł,
3 miejsce – 150 zł,
4 miejsce – 100 zł,
5 miejsce – 80 zł,
6 miejsce – 70 zł,
7 miejsce – 50 zł,
dla najlepszej kobiety – 50 zł,
Puchary ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego Jana Kowalczyka dla najlepszych z powiatu tomaszowskiego – 3 szt.
Puchary dla zwycięzców grup (grupy A – H) – 8 sztuk,
Puchary Zarządu LGD „G6 Grzędy Sokalskiej” dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z 6 gmin należących terytorialnie do LGD (Łaszczów, Tyszowce, Telatyn, Jarczów, Ulhówek, Rachanie) – 2 szt.
Puchar członka Zarządu Powiatu Tadeusza Stanibuły dla najlepszego zawodnika z Gminy Rachanie ,
Medale za miejsca 1-3 (grupy A – H) – 24 sztuki,
nagrody rzeczowe za miejsca 1- 6 (grupy A – H) 48 sztuk, nagrody i upominki pozaregulaminowe od sponsorów turnieju, dyplomy dla uczestników turnieju (którzy zgłosili się w terminie).
Uwagi organizacyjne:
– organizatorzy zapewniają: uczestnikom drobny poczęstunek
– prosimy o parkowanie samochodów na placu przy GOK w Rachaniach oraz na parkingu przy Urzędzie Gminy
– za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący swoją reprezentację oraz rodzice dzieci,
– organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie turnieju.
Program turnieju:
– 9.00 – 9.50 – potwierdzenie zgłoszeń do turnieju
– 9.55 – otwarcie turnieju
– 10.00 – 15.30 rundy I – IX
– 16.30 – zakończenie turnieju, wręczenie nagród.
Tomaszowski Portal Informacyjny po raz kolejny objął patronatem medialnym wydarzenie.
Redakcj@

RACHANIE Międzynarodowy Turniej Szachowy podsumowanie (FOTO) – nasz patronat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.