Edukacja

PODHORCE To jest temat – infrastruktura bibliotek

27 stycznia 2016 roku w Podhorcach, w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej, odbyły się konsultacje społeczne na temat przystąpienia biblioteki do projektu „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.
Priorytet „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne.
Na konsultacjach dyskutowano o potrzebach jakie mają pracownicy i czytelnicy bibliotek, a także o nowych perspektywach i możliwościach pojawiających się dzięki temu projektowi.
Nad całością projektu czuwa pracownik Urzędu Gminy – Małgorzata Miecznik-Borkowska referent ds. promocji i pozyskiwania środków, spotkanie prowadziła dyrektor Biblioteki Komunalnej – Teresa Wysocka.
mat. GOK Podhorce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *