GRANICANa sygnale

PROTEST SŁUŻBY CELNEJ W WARSZAWIE

Ponad 2 tys. funkcjonariuszy Służby Celnej wzięło udział w piątkowym proteście zorganizowanym przez ZZ Celnicy PL przed siedzibą Ministerstwa Finansów w Warszawie. Umundurowani celnicy przybyli z całej Polski, swoich przedstawicieli przysłały wszystkie izby i urzędy celne, oddziały celne, stawili się również funkcjonariusze Służby Celnej z Ministerstwa Finansów.

Celem protestu było zademonstrowanie sprzeciwu S.C. wobec planów jej demontażu, podejmowaniu prób jej dzielenia, a także przypomnienie, że poparty przez blisko 200 tys. podpisów projekt obywatelski, przyznający celnikom należną im rekompensatę obostrzeń służby, wciąż czeka na rozpatrzenie przez Sejm RP. Celnicy przybyli przed gmach Ministerstwa Finansów również po to, by dać wyraz swojemu niezadowoleniu z braku dialogu, którego resort finansów nie chce, unika, a być może także się obawia. Nie zmienia tego fakt, że Marian Banaś, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej, spotkał się z prostującymi; jednak jego słowa nie były wyrazem dialogu, lecz zapowiedzią usztywnienia stanowiska i dążenia do konfrontacji.
Funkcjonariusze Służby Celnej chcą porozumienia, w pełni świadomi odpowiedzialności za dobro Państwa i Obywateli. Zapowiedź likwidacji S.C. w obecnym kształcie i wcielenia pracujących w niej rzesz do planowanej Krajowej Administracji Skarbowej grozi de facto jej paraliżem. Już obecnie, wskutek bierności Ministerstwa Finansów i tworzenia przez jej urzędników poczucia niepewności, zagrożenia, a także nie podejmowanie koniecznych działań, rozrasta się przestępczość zorganizowana, a szara strefa, którą Służba Celna ma obowiązek zwalczać, przybiera coraz większe rozmiary. KAS ani nie pomoże jej zlikwidować, ani nawet ograniczyć. Plan włączenia części funkcjonariuszy S.C. do jej struktur grozi radykalnym podziałem środowiska na bardziej i mniej uprzywilejowane grupy, pozbawieniem praw nabytych, a w konsekwencji demontażem ważnych struktur chroniących Państwo.
Celnicy to jedno z kluczowych elementów zapewniających bezpieczeństwo Obywateli. Ich działania są służbą dla dobra wspólnego, z wszelkimi tego konsekwencjami: Funkcjonariusze S.C. mają ograniczone liczne prawa konstytucyjne, swobody obywatelskie, muszą być dyspozycyjni i zdyscyplinowani, podlegają wszystkim rygorom i restrykcjom służby charakterystycznym dla stosunku administracyjnoprawnego, jakiemu podlegają. Celnicy są przywiązani do tradycji munduru, biorą udział w uroczystościach na równi z innymi formacjami mundurowymi, ich zadaniem jest zwalczanie przestępczości, w wielu przypadkach mają uprawnienia takie jak Policja.
DSCF1547
Rozwiązanie S.C. i przeniesienie funkcjonariuszy do pracy cywilnej doprowadzi do poddania jej rygorom biurokracji, pozbawi dynamiki i umiejętności reagowania i zapobiegania realnym zagrożeniom. Zostanie zaprzepaszczona szansa zaangażowania S.C. w funkcje obronne Państwa: osłabienie i dezorganizacja formacji ma się dokonać w momencie, gdy rośnie zagrożenie na naszych wschodnich rubieżach, a gigantyczny wysiłek Rządu i Obywateli ma na celu odbudowanie potencjału obronnego Polski. Działania wymierzone w S.C. zmierzają w odwrotnym kierunku.
Wierzymy, że demonstracja, która odbywała się pod hasłem SŁUŻBA CELNA GWARANTEM BEZPIECZNEGO PAŃSTWA I OBYWATELI, obudzi w Ministerstwie Finansów potrzebę dialogu. Mamy również nadzieję, że postulatom S.C. uważnie przyjrzy się MSWiA, które otrzymało w piątek od przedstawicieli demonstrujących celników dokument zawierający realne wyliczenia dotyczące funkcjonowania formacji.

Służba Celna w Liczbach:
W obszarze celnym pracuje 10 tys. celników, z czego 3,5 tys. na granicach, akcyzą zajmuje się 3 tys. celników, w obszarze gier działa ok. 2 tys.
Podatki i cła pobierane przez S.C. stanowią ponad 1/3 budżetu państwa.
Jedna osoba zatrudniona w S.C. przynosi Państwu dochody sięgające prawie 6 mln zł rocznie.
W ciągu najbliższych 10 lat jedna osoba zatrudniona w S.C. przyniesie budżetowi zysk sięgający prawie 57 mln zł, w ciągi 15 lat – ponad 85 mln zł, a 25 lat – przeszło 142 mln zł.

mat. ZG ZZ CELNICY PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *