RACHANIE MOJA RODZINKA-RECYTACJE PRZEDSZKOLAKÓW

Dnia 12 czerwca br. po raz szesnasty odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaka „Dużowierszyk, czyli Maluchów Wierszowanie” pod hasłem „Moja Rodzinka”. Organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Rachaniach. W konkursie uczestniczyły przedszkolaki z terenu gminy Rachanie. Komisja przyznała w kategorii 3- latków: I miejsce Zofii Nowosad, II miejsce KarinieKniaź z Przedszkola Samorządowegow Michalowie. W kategorii 4-latków I miejsce- Annie Swatowskiej, II miejsce Błażejowi Mroczka, III miejsce Natalii Garbacz, wyróżnienie Antoniemu Aksamit z Przedszkola Samorządowego w Michalowie , w kategorii 5-latków: I miejsce –Szymonowi Pokrywka, II miejsce Gabrielowi Kuźniarskiemu z Przedszkola Samorządowego w Michalowie, III miejsce Bartłomiejowi Kopytko ze SP w Rachaniach, wyróżnienie Lenie Piwko ze SP w Wożuczynie i Antoniemu Kurylak z Przedszkola Samorządowego w Michalowie, w kategorii 6-latków: I miejsce -Annie Sioma, II miejsce Gabrielowi Kuźniarski emu z Przedszk.Samorząd. w Michalowie, III miejsce-Michałowi Kmieć ze SP w Rachaniach. Dzieci otrzymały dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Ponadto czworo dzieci , zaprezentowało własne wiersze, które zostały nagrodzone drobnymi upominkami. Konkurs cieszy się dużą popularnością wśród najmłodszych i ich wychowawców. Do konkursu przedszkolaków przygotowały następujące panie: Anna Wybranowska, Edyta Szyszło- Sak, Mirosława Czwaniuk, Beata Wybranowska, Grażyna Jurczyszyn, Iwona Truś, Natalia Jurczyszyn. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Zdzisława Seńko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.