RACHANIE Rozstrzygnięto konkurs „Bądź sobą”

Profilaktyczny konkurs plastyczny „Bądź sobą” został rozstrzygnięty.

Konkurs został ogłoszony w ramach gminnej profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Organizatorem konkursu  będącym  działaniem  z  zakresu  promocji  zdrowego  stylu  życia w ramach działań profilaktycznych był Urząd Gminy w Rachaniach.

Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Rachanie jak również do pedagogów i wychowawców w szkołach podstawowych. Konkurs był jednym z elementów profilaktyki  i miał na celu wypracowanie swojej tożsamości wśród rówieśników bez sięgania do używek lub stosowania przemocy w celu integracji z grupą.

Komisja konkursowa składająca się z wójta Romana Miedziaka oraz członków Gminnej Komisji RPAiPN oraz pracowników GOK wybrała 12 najlepszych i najciekawszych prac oraz przyznała dwa wyróżnienia z trzech kategorii wiekowych. Nagrodzone prace posłużą  jako element graficzny profilaktycznego kalendarza Gminy Rachanie na 2021 rok.

Laureatami konkursu zostali :

Szkoła Podstawowa w Rachaniach: Kopytko Bartłomiej, Bednaruk Julia,  Grzegorczyk Weronika;

Szkoła Podstawowa Wożuczyn: Siwak Anastazja, Piwko Lena,  Bednarek Jakub, Świderska Gabiela i Engel Amelia, Fuk Paulina, Pasieczny Erwin;

Zespół Szkolno – Przedszkolny: Baj Martyna,Kubecka Emilia,Kubecka Maria Antonina, Tychlowiec Zuzanna,  Pokrywka Szymon;

Wszyscy uczestnicy konkursu dostali ciekawe nagrody i upominki. Dyrektorzy Szkół również otrzymali prezent, który w obecnych czasach na pewno  przyda się w każdej placówce. Jest nim urządzenie do ozonowania pomieszczeń, które zapewni czystość i higienę sal lekcyjnych i pozwoli bezpiecznie korzystać z pomocy dydaktycznych.

Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy pomimo tak trudnej sytuacji spowodowanej pandemią zechcieli odpowiedzieć na Nasz konkurs.

Wszystkim laureatom Gratulujemy kreatywności i wyobraźni twórczej!

mat. Agata Niedziółka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.