RACHANIE Wręczenie stypendiów i nagród

W dniu 14 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rachaniach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów ufundowanych przez Fundację „Falków” w Falkowie.

Stypendia wręczył fundator Fundacji, Pan Henryk Malec wraz z małżonką Lidią Malec oraz Panem Romanem Miedziakiem, Wójtem Gminy Rachanie, pełniącym funkcję Przewodniczącego Kapituły Stypendialnej.
Wyróżnienia stypendialne otrzymali: Mikołaj Wojtasiewicz, Zuzanna Zarębska i Klaudia Przybysz ze Szkoły Podstawowej w Rachaniach, Paulina Fuk, Julia Świderska i Marta Brzezicka ze Szkoły Podstawowej w Wożuczynie oraz Zuzanna Tychlowiec, Maria Kubecka i Emilia Kubecka z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Michalowie.


W uroczystości udział wzięli rodzice wyróżnionych osób, dyrektorzy szkół, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście. Spotkanie uświetnił występ młodych artystów ze Szkoły Podstawowej w Rachaniach. Na zakończenie dla wszystkich uczestników spotkania był słodki poczęstunek.
W grudniu ubiegłego roku został ogłoszony przez Fundację konkurs plastyczny na logo Fundacji „Falków”. Komisja Konkursowa wyłoniła trzech zwycięzców konkursu i przyznała dla laureatów nagrody pieniężne. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Zuzanna Tychlowiec, Sylwester Pachla oraz Julia Kmieć. W konkursie zostały przyznane również wyróżnienia dla: Dominiki Gielarskiej, Jakuba Łukowskiego, Jakuba Nowosada i Adriana Frańczuka.
Wszystkie kolorowe, piękne prace złożone w ramach konkursu będą wykorzystane w przyszłości przez Fundację do stworzenia barwnego kalendarza oraz opracowania logo organizacji.
Nagrodzeni uczniowie i ich rodzice otrzymali gratulacje od zebranych z życzeniami dalszych sukcesów, satysfakcji z osiągania zamierzonych celów i spełniania marzeń.
Wyróżnienia o charakterze stypendialnym ze strony Fundacji „Falków” w Falkowie są pierwszą tego rodzaju aktywnością Fundacji, w przyszłości będą miały charakter powtarzalny i cykliczny.
Marzena Łoza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.