TOMASZÓW 10-lecie nadania imienia szkole

22 listopada 2016 roku odbyły się uroczystości 10-lecia nadania imienia Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim.
Rozpoczęły się one przemarszem całej społeczności szkolnej wraz z pocztem sztandarowym do kościoła pod wezwaniem Zwiastowania NMP, gdzie mszę świętą sprawowali: ksiądz prałat Czesław Grzyb i ksiądz Mariusz Skakuj. Oprawę liturgii mszy świętej (czytania i modlitwę wiernych) przygotowała Elżbieta Jastrząb. Kazanie wygłosił ksiądz Mariusz Skakuj, który katechizuje młodzież w Gimnazjum nr 1. W oprawę procesji z darami włączyli się uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły.
Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy spotkali się w budynku szkoły i oglądali okolicznościowe ekspozycje plastyczne przygotowane pod kierunkiem Agnieszki Klimeckiej-Krawczyk. Prezentację multimedialną, ukazującą historię szkoły na przestrzeni lat 1999-2016 opracował wicedyrektor, Wojciech Birunt.
Na jubileuszowe uroczystości przybyli zaproszeni goście: Tadeusz Wagner – zastępca Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, Henryk Nowosad – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, ksiądz prałat Czesław Grzyb, Mirosław Fus – przewodniczący Rady Miasta, przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Krystyna Chruszczewska, Teresa Zięcina, Tomasz Zięcina, Henryk Zięba, prezes Zarządu Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Stanisław Koper oraz Robert Bondyra.
Wśród obecnych gości byli również emerytowani nauczyciele.
Słowo wstępne wygłosił dyrektor gimnazjum, Stanisław Sikora. Przypomniał o szczególnej roli, jaką w historii naszej ojczyzny odegrały Orlęta Lwowskie. Dyrektor z szacunkiem i sentymentem wspominał również osoby, które przez kilkanaście lat istnienia szkoły kształtowały jej wizerunek. Zwrócił również uwagę na wartości, które w życiu są najważniejsze, a którymi młodzi ludzie powinni się kierować.
Jednym z oficjalnych punktów uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły. Niezwykle wzruszającym elementem spotkania było nadanie sztandarowi szkoły Złotego Krzyża Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w krzewieniu idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Warto również wspomnieć, że gimnazjum posiada własny hymn szkoły „Pod skrzydłami Orląt Lwowskich” oddający hołd patronowi szkoły – młodym obrońcom Lwowa. Powstał w 2006 roku w związku z nadaniem Gimnazjum nr1 imienia Orląt Lwowskich. Autorką słów jest nauczycielka matematyki, Jolanta Piwko.
Po oficjalnej części uroczystości uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem Elżbiety Gryglickiej, Zdzisławy Stechnij i Małgorzaty Korzeniowskiej-Witt. O oprawę plastyczną zadbała Agnieszka Klimecka-Krawczyk. Uczniowie, recytując utwory i śpiewając pieśni patriotyczne, uświadomili społeczności szkolnej, że Gimnazjum nr1 posiada patrona, którym może się szczycić i być z niego dumna.
Ukoronowaniem przygotowań do 10- lecia nadania imienia szkole były konkursy popularyzujące wiedzę o obrońcach Lwowa z 1918 roku. Ich laureaci otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Organizatorami Turnieju wiedzy o historii miasta Lwowa i Orląt Lwowskich byli: Anna Bartnicka, Agnieszka Klimecka-Krawczyk, Andrzej Gromek, Krzysztof Wronka. VI Szkolny Konkurs Pieśni Lwowskiej i Patriotycznej przeprowadziła Małgorzata Korzeniowska-Witt.
Uroczystości rocznicowe były lekcją patriotyzmu dla uczniów Gimnazjum nr 1. Przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze i na pewno pozostaną na długo w pamięci.
mat. Gimnazjum nr 1 w TL

gimnazjum_10_1 gimnazjum_10_2 gimnazjum_10_3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.