EdukacjaPolityka / SamorządTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Centrum Edukacyjno-Kongresowe KUL

W dniu 6 listopada 2015 r. w obradach XIV sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski wzięli udział Ksiądz Rektor prof. dr hab. Antoni Dębiński, prof. Marcin Szewczak, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk. Ich obecność podyktowana była planami utworzenia w Tomaszowie Lubelskim Centrum Edukacyjno-Kongresowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Podczas sesji Jego Magnificencja Ks. Rektor poinformował Radnych oraz zebranych na sesji mieszkańców Tomaszowa o możliwościach, jakie pozostawił Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, który kończy swoje funkcjonowanie w Tomaszowie z powodu niżu demograficznego i coraz mniejszej liczby studentów. Ksiądz Rektor zaznaczył, że podstawowym celem funkcjonowania Centrum Edukacyjno-Kongresowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim jest realizowanie zadań edukacyjnych w celu integracji obszaru nauki, biznesu i samorządu w szczególności z wykorzystaniem współpracy transgranicznej. Do zadań Centrum będą należały: prowadzenie nauczania języka polskiego dla cudzoziemców, prowadzenie nauczania języków obcych, prowadzenie studiów podyplomowych we współpracy z poszczególnymi Wydziałami KUL, prowadzenie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców, prowadzenie szkoleń i doradztwa dla pracowników samorządowych, prowadzenie szkoleń i doradztwa dla nauczycieli i pracowników oświaty, organizacja konferencji i sympozjów, prowadzenie szkoleń i doradztwa dla innych grup zawodowych zainteresowanych taką formą doszkalania, organizowania i realizacja zadań o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym. Zdaniem Księdza Rektora Centrum Edukacyjno-Kongresowe ma służyć miastu i jego mieszkańcom. Kończąc wypowiedź Ksiądz Rektor zaprosił wszystkich na uroczystą inaugurację Centrum w dniu 28 listopada 2015 r. Podczas inauguracji zaprezentowane zostaną różnorodne formy działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, np. występ chóru akademickiego, wykłady dla różnych grup wiekowych (od przedszkolaków do seniorów), prezentacja dorobku naukowego, propozycje kursów online, oferta studiów podyplomowych.

W kolejnej części Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski podziękował Księdzu Rektorowi za inicjatywę kontynuacji w Tomaszowie Lubelskim działań naukowych KUL. Zaznaczył, że zorganizowane z sukcesem we wrześniu bieżącego roku I Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze w Tomaszowie Lubelskim pokazuje realne możliwości współpracy Miasta Tomaszowa i KUL. Burmistrz Miasta jednocześnie zaprosił Starostę Tomaszowskiego do współpracy, podkreślając znaczenie Centrum zarówno dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego, jak i powiatu.

Odpowiadając na zapytania Radnych Ksiądz Rektor podkreślił, że tylko dzięki ścisłej współpracy z Miastem oraz lokalnym środowiskiem, np. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych, samorządu, możliwe jest mówienie o perspektywach rozwoju tworzonego Centrum. Zaznaczył, że w dalszej perspektywie możliwe jest również stworzenie ośrodka badawczego, jako jednej z wielu form działalności Centrum.

Na zakończenie Ksiądz Rektor oraz prof. Marcin Szewczak otrzymał z rąk Burmistrza Miasta „Rocznik Tomaszowski”.

mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *