Polityka / SamorządTomaszów Lubelski

TOMASZÓW XIV SESJA RADY MIASTA

W dniu 6 listopada 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XIV sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Przewodniczący Rady Miasta poinformował zebranych o sukcesie uczniów szkół we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa lubelskiego za rok szkolny 2014/2015. W klasyfikacji końcowej Gimnazjum Nr 2 zajęło I miejsce, Gimnazjum Nr 1 – V miejsce, natomiast w kategorii szkół podstawowych Szkoła Podstawowa Nr 2 zajęła III miejsce, Szkoła Podstawowa Nr 3 – V miejsce.

W pierwszej części sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami. Burmistrz poinformował, m.in.: o zakończonych i planowanych remontach ulic na terenie Tomaszowa Lubelskiego. Ponadto poinformował o przeprowadzonej przez Społeczny Komitet Odnowy Miejsc Pamięci kweście, która odbyła się w dniach 1-2 listopada 2015 r. na miejskich cmentarzach. Podczas kwesty zebrano rekordową sumę 19.484,51 złotych.

W kolejnej części Radni uchwalili uchwały: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok, obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 rok, określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Uchwały przyjęto jednogłośnie. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.

Podjęte uchwały przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *