TOMASZÓW Obwodnica coraz bliżej?

Przetarg na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17 wszedł już w ostatnią fazę.
W piątek, 24 lutego 2017 roku do szesnastu wykonawców zainteresowanych realizacją tej inwestycji trafiły zaproszenia do składnia ofert.
Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Lublinie umowę z wykonawcą planuje podpisać w IV kwartale tego roku.
Uzyskanie modyfikacji decyzji środowiskowej umożliwiło przejście do II etapu przetargu. Przyszły wykonawca będzie musiał zaktualizować istniejącą dokumentację do obecnie obwiązujących przepisów. Jednojezdniowa obwodnica, o długości ok. 9,6 km, przebiegać będzie po wschodniej stronie Tomaszowa Lubelskiego. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Północ, a na włączeniu do przebiegu DK17 węzeł Tomaszów Południe. W obrębie obu węzłów trasa będzie miała docelowy dwujezdniowy przekrój. Nad doliną rzeki Sołokiji droga ekspresowa pobiegnie estakadą, zbudowane zostaną również drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego.
Wraz z ofertami cenowymi dowiemy się czy wykonawcy zadeklarują skrócenie czasu realizacji z 37 do 34 miesięcy (nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) oraz wydłużenie z 5 do 10 lat gwarancji. Te trzy czynniki będą uwzględniane przy ocenie ofert cenowych potencjalnych wykonawców (5 proc. czas, 5 proc. gwarancja, 90 proc. cena).
mat. GDDIA w Lublinie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!