EdukacjaTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Praktyki zawodowe w Berlinie i we Włoszech

Zespół Szkół nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim od 31 grudnia 2015 roku do 30 grudnia 2017 roku realizuje projekt „Mobilny uczeń – praktyki zawodowe we Włoszech i w Niemczech” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+,  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Celem projektu jest mobilność osób uczących się dająca możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju oraz promowanie równego dostępu i włączenia społecznego przez ułatwianie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji i o mniejszych szansach w porównaniu z rówieśnikami.
Projekt adresowany jest do uczniów klas trzecich technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarskiego. Organizator pokrywa uczestnikom koszty przejazdu oraz koszty związane z pobytem tj. zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, program kulturalny, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia oraz zapewnia „kieszonkowe”.
Staże dla osób uczących się w Berlinie organizuje Berlink ETN GmbH a w Rimini we Włoszech organizuje Sistema Turismo s.r.l
6 marca  br., 20 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych wraz z nauczycielami wyjeżdża na dwutygodniową praktykę zawodową do Berlina.
Uczniowie będą mieszkać u rodzin, odbywać praktykę zawodową w zakładach gastronomicznych w Berlinie a w weekendy poznawać miasto, jego zabytki i atrakcje.
Uczniowie podczas stażu mają możliwość poprawienia swoich umiejętności językowych, zdobycia dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem Europass Mobilność oraz Certfikatem ECVET, doskonalenia umiejętności zawodowych w środowisku wielokulturowym. Program stażu obejmuje nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych przez uczniów w zakresie sporządzania potraw i napojów oraz przygotowania sali gastronomicznej i obsługi gości a także kompetencji społecznych tj. zwiększenie aktywności na europejskim rynku pracy,  zwiększenie aspiracji zawodowych i osobisty rozwój.
Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w szkoleniach psychologiczno – pedagogicznym oraz językowym i kulturowym, prowadzonych przez nauczycieli i pracowników szkoły.
W maju 2017 r. kolejna 20 osobowa grupa młodzieży, tym razem technikum hotelarskiego wyjedzie na dwutygodniową praktykę zawodową do Rimini we Włoszech.

budowlanka_projekt
inf. Danuta Malec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *