Polityka / SamorządTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Sesja Rady Miasta (zapowiedź)

W piątek 23 października 2015 roku o godz. 10.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta.
Nad czym będą tym razem debatować radni?

Wysłuchają między innymi sprawozdania z działalności burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
Będą także interpelacje radnych, a także zapytania i wnioski i odpowiedzi na nie.
Co jeszcze w planach sesji?
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej ulicy Szopena w Tomaszowie Lubelskim, wybór ławników do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim i Sądu Okręgowego w Zamościu.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2014/2015, przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2015 rok, zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
Określenie dziennej stawki opłaty miejscowej w 2016 roku.
Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego na temat Budżetu Miasta Tomaszów Lubelski na 2016 rok. Zbycie nieruchomości nr 396 ark. 38 o pow. 24 m2 i nr 397 ark. 38 o pow. 24 m2, położonych przy ul. Okulickiego w Tomaszowie Lubelskim.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej część działki nr 216/4 ark. 11 o pow. 1842,50 m2 położonej przy ul. Starozamojskiej w Tomaszowie Lubelskim na okres do trzech lat.
Stwierdzenie właściwości do rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.
Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. St. Moniuszki, ul. Zenona Jachymka i ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Tomaszowie Lubelskim.
Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Borki” w Tomaszowie Lubelskim.
Zakończenie obrad XIII sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.
Redakcj@/fot. TPI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *