TelatynTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Szkolenie o dopalaczach i narkotykach

,,Narkotyki i dopalacze – zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie, przeciwdziałanie. Zasady postępowania z osobą pod wpływem środków psychoaktywnych” – pod takim tytułem 10 marca 2016 roku odbyło się w sali konferencyjnej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim szkolenie, którego organizatorem był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, Starosta Tomaszowski oraz burmistrzowie miast i gmin powiatu tomaszowskiego.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędów Miast i Gmin, Starostwa Powiatowego, Szkół, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu tomaszowskiego , pracownicy Straży Granicznej, kuratorzy sądowi oraz księża. Spotkanie rozpoczął jeden z organizatorów – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim lek. wet. Zbigniew Malicki, który w kilku słowach powitał zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych uczestników szkolenia.
Gminę Telatyn reprezentowali: Wójt Gminy Telatyn pani Elżbieta Stąsiek-Witkowska, Alicja Kowalczuk i Ewelina Galant-Woźniak – pracownicy Urzędu Gminy, Mariusz Sak – kierownik GOPS w Telatynie, przedstawiciele ze Szkół – panie Barbara Wójcik, Wiesława Przytuła, aria Kołodziej, Janina Urban oraz Katarzyna Warmińska.
Podczas szkolenia wystąpiło czterech prelegentów, którzy w sposób bardzo ciekawy opowiadali o tym, jak negatywny wpływ zwłaszcza na młodego człowieka mają zarówno narkotyki jak i dopalacze. Potwierdzając swe teoretyczne założenia przykładami wziętymi ze swej zawodowej praktyki wywołali niemałe zainteresowanie u słuchaczy. Jako pierwsza wystąpiła pani Wioletta Buczak-Zeuschner – kierownik Higieny Pracy WSSE w Lublinie z wykładem pt. ,,Działanie organów PIS w zakresie przeciwdziałania narkomanii”.
Kolejny wykładowca specjalista terapii uzależnień MONAR w Lublinie mówił o ,,Przyczynach i skutkach zażywania substancji psychoaktywnych, o sposobie reagowania i szukaniu pomocy”.
Wyniki badań laboratoryjnych w zakresie najnowszych substancji psychoaktywnych przedstawiła pani Anna Duszyńska – zastępca Kierownika Zakładu Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie. Niemałe zainteresowanie u słuchaczy wywołał również ostatni wykład lek. med. Michała Tchórza, toksykologa oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.
Tak zróżnicowane podejście do problemu narkotyków i dopalaczy pozwoliło na zderzenie się z faktem, iż stanowią one bardzo ważny i istotny problem w dzisiejszej dobie, który dotyczy zwłaszcza młodych ludzi, którzy szukając własnej drogi bardzo często popadają w różnego rodzaju uzależnienia.
mat. UG Telatyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *