Polityka / SamorządTomaszów Lubelski

TOMASZÓW Wyremontują ulice Petera i Pogodną

18 marca 2016 roku Wojciech Żukowski – burmistrz miasta odebrał od Wojewody Lubelskiego – Przemysława Czarnka oraz wicewojewody Roberta Gmitruczuka umowę dotyczącą udzielenia dotacji w ramach wieloletniego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dla przedsięwzięcia drogowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 17, drogami wojewódzkimi i powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego”.
lan inwestycji obejmuje gruntowną przebudowę dróg gminnych ul. dra Janusza Petera i Pogodnej o łącznej długości 1304 mb.
W ramach przedsięwzięcia planuje się także wykonać przebudowę ciągów pieszych, budowy ścieżek rowerowych, budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz oświetlenia ulicznego.
Dofinansowanie z budżetu państwa zgodnie z umową Nr 135 wynosi 2.015.727,00 zł.
Dla tak oczekiwanego przedsięwzięcia inwestycyjnego miasto Tomaszów Lubelski otrzymało zapewnienie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Tomaszów Lubelski oraz Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 1.010.000,00 zł.
15 marca 2016 roku ogłoszono przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji. Zakończenie prac planuje się na 30 września 2016 roku.
mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *