TOMASZÓW Zmarł Waldemar Wojciech Bednarski

Waldemar Wojciech Bednarski (1932-2016)
Waldemar Wojciech Bednarski urodził się 25 grudnia 1932 roku w Tomaszowie Lubelskim.
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego rocznika 1950/51. Studia historyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej ukończył w 1961r. Tytuł naukowy doktora uzyskał w roku 1976. W latach 1961–1975 był przewodniczącym Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Tomaszowie, dyrektorem Powiatowych Domów Kultury w Tomaszowie (1964–1969) i Zamościu (1969–1970) oraz kierownikiem Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Puławach. W latach 1975–1998 pedagog puławskich i lubelskich szkół. Od najmłodszych lat wyczynowo uprawiał piłkę nożną, podnoszenie ciężarów, gimnastykę sportową i tenis stołowy.
Wychował wielu ciężarowców i gimnastyków, którzy święcili triumfy na krajowych pomostach i arenach.
Po nieoczekiwanym zwolnieniu z klubu sportowego Tomasovia trenera Helmuta Auguścika w okresie od lipca 1963 do czerwca 1964 prowadził pierwszą drużynę piłkarską Tomasovii – rewelacyjnie spisującą się w rozgrywkach lubelskiej klasy okręgowej, gdzie jak sam stwierdził w swoich wspomnieniach: „ze względów czysto finansowych „odpuszczono” walkę o lokatę premiowaną udziałem w barażach o drugą ligę”.
Współzałożyciel i organizator Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego powołanego w czerwcu 1962 roku i członek pierwszego powołanego zarządu Towarzystwa. Przez wiele lat Członek Honorowy Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.
Autor następujących publikacji o historii naszego miasta i regionu:
– Praca zbiorowa: Alma Mater Thomasoviensis 1917 – 1992 (redaktor prowadzący). Tomaszów Lubelski 1992.
– Tomaszów, Tomaszów, Wspomnienia z lat 1944-70, Tomaszów 1995.
– Waldemar Wojciech Bednarski, Mariusz Dariusz Bednarski: Ziemia tomaszowska w powstaniach narodowych 1831 i 1863 r., Tomaszów Lubelski 2001.
– Rozmowy z ojcem. Wspomnienia z lat 1912-1983, Tomaszów Lub. 2001.
– Nie wszystko przeminęło z wiatrem, Tomaszów Lubelski 2002.
– Tak było na ziemi tomaszowskiej, postawy mniejszości narodowych w latach 1921-1947, Tomaszów Lubelski 2004.
– Oblicze wojny okupacji w gminie Kotlice w latach 1939 – 1945., Tomaszów Lubelski 2004.
– Waldemar Wojciech Bednarski, Mariusz Dariusz Bednarski: Powszechna organizacja „Służba Polsce” na ziemi tomaszowskiej 1948-1955, Tomaszów Lubelski 2006.
– Dzieje Uniwersytetu Ludowego im. Macieja Rataja w Rachaniach (1945 – 1948), Rachanie 2008.
– Marszałek Józef Piłsudski na Ziemi Tomaszowskiej, Tomaszów Lubelski 2009.
– Z dziejów kolaboracji na Lubelszczyźnie i Podlasiu w latach wojny i okupacji niemiecko – sowieckiej, Tomaszów Lubelski 2012.
– Praca zbiorowa: Rocznik Tomaszowski Nr 1(2) – Waldemar Wojciech Bednarski: Sportowy Tomaszów we wspomnieniach i mojej pamięci w latach 1944-1970. Tomaszów Lubelski 2013.
– Praca zbiorowa: Rocznik Tomaszowski Nr 3 – Waldemar Wojciech Bednarski: Pierwsze pięciolecie Powiatowego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim (1964 – 1969). Tomaszów Lubelski 2014.
– Upływa szybko życie, jak potok płynie czas .Lublin 2015.
Waldemar Wojciech Bednarski za całokształt działalności sportowo-trenerskiej otrzymał tytuł „Zasłużonego Dzialacza Kultury Fizycznej”, a za pracę dydaktyczno-wychowawczą i publicystyczną: „Złoty Krzyż Zasługi” i „Medal Komisji Edukacji Narodowej”.
Mirosław Tereszczuk/Prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego/fot.jwip.pl

bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.