Na sygnale

WOJEWÓDZTWO Policjanci podsumowali rok 2015

Wczoraj 16 lutego 2016 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów z garnizonu lubelskiego w 2015 roku.
Wysoka wykrywalność sprawców, coraz więcej ujawnianych przestępstw gospodarczych oraz duży spadek ogólnej liczby przestępstw, w tym kryminalnych to najistotniejsze dane podsumowujące miniony rok w garnizonie lubelskim.
W naradzie uczestniczyli: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Anna Augustyniak Sekretarz Województwa Lubelskiego, Starosta Lubelski Paweł Pikula, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Artur Szymczyk, komendanci miejscy i powiatowi, komendanci komisariatów oraz kadra kierownicza KWP.
policja_podsu_2015
Duży spadek liczby przestępstw, w tym kryminalnych, coraz więcej ujawnianych przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, a także wysoka wykrywalność sprawców to najistotniejsze dane podsumowujące miniony rok w garnizonie lubelskim.
W 2015 roku liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 33.986 tj. o 3424 mniej niż w roku 2014. Wykrywalność ogółu przestępstw w minionym roku wyniosła 71,6%. Wskaźnik ten plasuje nas powyżej średniej krajowej, która wynosi 65,8%. Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych – z 24.301 w 2014 r. do 20.754 czyli o 3547. Liczba przestępstw gospodarczych wzrosła z 6070 w 2014 r. do 6722 w roku minionym, czyli o 652.
Spadki odnotowano w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla obywatela z 12.300 w 2014 roku do 10.331. Jest to grupa 7 wybranych rodzajów przestępstw (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy).
Zmniejszeniu uległa także liczba przestępstw przeciwko życiu. W 2015r. odnotowaliśmy 18 zabójstw tj. o 10 mniej niż 2014 roku. Wykrywalność w tej kategorii przestępstw wynosi 94,4%.
Policjanci garnizonu lubelskiego w 2015 r. zabezpieczyli 159 plantacji konopi indyjskich, podczas gdy w 2014 roku zlikwidowanych było 148. Zlikwidowano ponad 77 kg środków odurzających, oraz ponad 3300 tabletek extazy.
Z kolei w trakcie prowadzonych postępowań zabezpieczone zostało mienie o wartości ponad 11 mln złotych.
W minionym roku na terenie województwa lubelskiego policjanci przeprowadzili 198.802 interwencji. Średnio policyjne działania podejmowane były co 2 minuty 39 sekund.
Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2015 roku do 2014, zdecydowanie widać tendencję spadkową biorąc pod uwagę liczbę wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych. W 2015 roku na drogach Lubelszczyzny doszło do 1250, natomiast w roku 2014 było ich 1407. W 2015 r. liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 188 osób, co oznacza, że na terenie naszego województwa zginęło o 8 osób mniej niż w roku 2014. Spadła również liczba osób rannych, w 2015 wyniosła ona 1434 osoby, czyli o 234 osób mniej niż w 2014 roku. Funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili w minionym roku 666.907 badań wobec kierujących na zawartość alkoholu tj. 18135 więcej niż w 2014 roku.
Część odprawy poświęcono także podsumowaniu pracy pionu logistycznego. W minionym roku ukończono i oddano do użytku Komendę Powiatową Policji w Rykach oraz przeprowadzono termomodernizację wielu obiektów. W 2015 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała 116 nowych radiowozów.
Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej podkreślił, że efekty pracy policjantów są dobre, a rok 2016 powinien być kolejnym okresem wytężonej pracy funkcjonariuszy w trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszego województwa.
Na zakończenie głos zabrał także Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, który nie krył zadowolenia z efektów pracy lubelskich policjantów. Zwrócił uwagę zwłaszcza na wzrost bezpieczeństw na drogach województwa lubelskiego.
Podziękowania za efekty pracy i przekazała w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pani Anna Augustyniak Sekretarz Województwa Lubelskiego.
Przy okazji podsumowania minionego roku warto zwrócić także uwagę na wyniki badania zrealizowanego w dniach 7-14 stycznia 2016 roku, które wskazują, że większość Polaków deklaruje swoje zaufanie do Policji.
CBOS od dziesięciu lat monitoruje poziom zaufania wśród Polaków. Analiza tej kwestii przebiega na trzech płaszczyznach. Pierwsza dotyczy zaufania wobec innych osób np. nieznajomych, a także zaufania w biznesie, druga to miara poziomu zaufania wobec osób z najbliższego otoczenia, z którymi w codziennym życiu budujemy wzajemne relacje, trzecia odnosi się do zaufania w sferze publicznej (instytucji oraz organizacji). Wyniki badania wskazują, że obecnie 65% ankietowanych deklaruje zaufanie do Policji.
podsumowanie_tabela
mat. KWP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *